Imunologie reprodukce v Plzni

Poradnu pro imunologii reprodukce jsem založila v roce 1985. Spolu s laboratořemi pro reprodukční imunologii  pracuje plně  na novém pracovišti Genetika, s.r.o.- Plzeň od listopadu 2012 (viz kontakt). Erudice gynekologie a porodnictví s imunologií plně respektuje složité neuroendokrinně imunitní vztahy u párů se sníženou plodností a  poskytuje větší možnosti komplexního pohledu na diagnózu a především na úpravu a na způsob stávající  léčby.

Sledujeme:

A.    Páry, které neotěhotněly po  1 – 2,  a více IVF

B.    Pacientky po dvou a více potratech

C.    Páry s autoimunitním onemocněním nebo základní diagnózou (např. diabetes mellitus, a jiné) 

D.    Páry před  kryokonzervací spermií nebo vajíček z důvodu závažné  onkologické diagnózy a před léčebnými zákroky (operace, chemoterapie)

E.     Páry od 30 let výše, které po roce pravidelného nechráněného pohlavního styku neotěhotněly 

Podmínky pro vyšetření:

Vyšetření v reprodukční imunologii podstupuje i partner. Vyšetřujeme sérum (odběr krve s podmínkou na 24 hodin vyloučení nadměrného příjmu  tuků, jinak pár může jíst i pít), dále u pacientek, které mají prokázanou ovulaci,  ovulační hlen (časovaný nebolestivý odběr  sekretu z hrdla děložního s podmínkou:  styk s prezervativem od skončení menstruace do odběru biologického materiálu) a ejakulát (po čtyřdenní pohlavní abstinenci). Nedoporučujeme před vyšetřením kouření, nadměrný příjem alkoholu, užívání drog, vyžadujeme  odstup alespoň 6 týdnů od posledního potratu či hormonální stimulace. Vyšetřujeme i folikulární a peritoneální tekutinu.  U přísně indikovaných  pacientek  ( např. po 2 a více samovolných potratech) se zaměřujeme na vyšetření  lokální  slizniční buněčné imunity  (NK buňky z endometria). Pracoviště vyžaduje doporučení gynekologem nebo jiným odborníkem se stručným výpisem událostí.

Vyšetřujeme:

-         především isoimunitní a autoimunitní vztahy rozplozovacích buněk (vajíček, spermií) a  časného embrya. Zaměřujeme se na enzymatická vybavení hlaviček spermií.

-         spermaglutinační protilátky, protilátky proti zona pellucida ( vajíčko)

-         osm různých antifosfolipidových protilátek

-         další vyšetření autoimunitních parametrů ordinujeme dle  stávajících výsledků 

Vlastní vyšetření páru

Načasování  vyšetření (podle menstruačního cyklu) páru  a náběrů na jednu konzultaci podle podmínek výše uvedených. Druhá konzultace se týká detailního rozboru výsledků a  rozhodnutí o způsobu další terapie.

 

 

 

Laboratoře reprodukční imunologie se akreditovaly 21.10.2010 (NASKL 1, č. osvědčení: RKL/0331/813)
 

Doporučovaná literatura:

Ulčová-Gallová Z.: Diagnóza neplodnost - útok protilátek, 1999, Petrklíč, Praha
ISBN 80-72229-020-7

        
 

Ulčová-Gallová Z.: Čekání na Kateřinu, 2001, Petrklíč, Praha

        


Immunology of Gametes and Embryo Implantation, 2005, Karger, Basel (Switzerland)
ISBN 3-8055-7970-5

        
 

Neplodnost Útok imunity, Nakladatelství Grada, 2006
ISBN 80-247-1493-0

        


Setkání na Šumavě, Nakladatelství Protis, 2009
ISBN 978-80-7386-057-8

        


Immune Infertility, Nakladatelství Springer, 2009
ISBN978-3-642-01378-2

        
 

Odborný poradce scénáře filmu Mamas and Papas (scénář a režie, Alice Nellis)
Nedosáhneme na nebe, 2012 (ilustrace Barbora Bednářová)
ISBN 978-80-7177-987-2

        


Ulčová-Gallová Z., Lošan P.: Neplodnosti útok imunity. 2, aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2013
ISBN 978-80-247-3033-214 autorů ze Střediska západočeských spisovatelů vydalo v nakladatelství NAVA, 2014  Psí knížku...

pes1pes2Kočkování - Almanach prací členů Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, nakladatelství Havlíček Brain Team, 2014
ISBN 978-80-87109-54-0

Kočkování         Kočkování


Plzeňský literární almanach 2015
ISBN 978-80-87109-62-5
Edice Aeskulap,  2016

        


Immune Infertiluty, Springer 2016

        


Literáti na trati, EPIKA, 2017

        


Člověk ve zdraví a nemoci, Karolinum, 2017

        


Reprodukční medicína, MF 2018

        


Šampuska, Ed. Petrklíč, 2019

  


Literáti na trati, EPIKA, 2019

        
 

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce
II. vydání, Maxdorf Jesenius, 2020

        

Karolinum, 2020

        

Žena? Žena!, 2020