Publications

1982- 1984

1.

Ulčová-Gallová Z.: Imunologicky podmíněná sterilita žen. Sborník prací přednesených na vědecko-prac. schůzi České sex. společ., Ústí nad Labem, 1982, s.23-27.


2.

Ulčová-Gallová Z., Zavázal V., Macků F., Šafanda J., Kotál L.: Imunologie ženské sterility. III. Kongres čes. imunologů, sborník prací, Hradec Králové, 30.8.-2.9.1982, s.38-39.
 

3.

Ulčová-Gallová Z., Ulč I.: Imunologie ženské sterility. Čes. Gynek., 48, 1983, 1, s.3-6.
 

4.

Ulčová-Gallová Z., Macků F., Šafanda J., Kotál L., Zavázal V.: Spermatozoidální antigenní frakce – extrakční a solubilizační postupy v praxi. Čes. Gynek., 48, 1983, 5, s.364-369.
 

5.

Ulčová-Gallová Z., Macků F.: Izolace spermatozoidálních antigenů. Čes. Gynek., 48, 1983, 5, s.376-379.
 

6.

Ulčová-Gallová Z.: Studijní pobyt v Sofii. Univerzitní zprávy – rektorát UK Praha, 1983-84, 12, s.47-48.
 

7.

Ulčová-Gallová Z.: Imunologie ženské sterility. Imunologická reaktivita spermatozoidálních frakcí a její klinické hodnocení v souboru žen s nevysvětlitelnou sterilitou a s přítomnými protilátkami proti spermiím. Kandidát. dizertač. práce, Praha, 1983, s.1-120.
 

8.

Ulčová-Gallová Z.: Porodnicko-gynekologická klinika při Lék. akademii v Sofii ( studijní cesta ). Čes. Gynek., 49, 1984, 2, s.158-160.
 

9.

Ulčová-Gallová Z.: Institut biologie a imunologie reprodukce Akademie věd v Sofii (studijní cesta ). Čas. Lék. čes. 123, 1984, 17, s.522.
 

10.

Ulčová-Gallová Z.: Některé imunologické vlastnosti cervikálního hlenu. Čes. Gynek. 49, 1984, 7, s.506-509.
 

11.

Ulčová-Gallová Z., Ulč I.: Mikroaglutinační test – průkaz celkových antispermatozoidálních protilátek u sterilních žen. Sborn. refer. přednes. na V. a VI. Košických sex. dnech, 9.-10.10.1980, 23.-24.10.1982, 1984, s.102-103.
 

12.

Ulčová-Gallová Z., Macků F., Šafanda J., Zavázal V., Kotál L.: Frekvence pozitivní - precipitační reakce u antigenních spermatozoidálních frakcí se séry sterilních žen, Plzeň. Lék. sborník, 52, 1984, s.149-152.
 


1985- 1989

13.

Ulčová-Gallová Z., Macků F., Zavázal V., Krauz V.: Imunologické vlastnosti cervikálního ovulačního sekretu u sterilních a fertilních žen. Čes. Gynek. 50, 1985, 3, s.175-179.
 

14.

Ulčová-Gallová Z., Kotál L., Macků F.: Celkové spermaglutinační protilátky a penetrace spermií cervikálním sekretem u neplodných žen. Čes. Gynek. 50, 1985, 4, s.257-262.
 

15.

Ulčová-Gallová Z.: Pohyb spermií, jeho ovlivnění a registrace. Čes. Gynek. 50, 1985, 4, s.301-306.
 

16.

Ulčová-Gallová Z., Zavázal V., Krauz V., Tlaskalová-Hogenová H.: Characterization of the Antibodies to Human Spermatozoa in Cervical Mucus from Sterile Women. Am.J. Reprod. Immunol. and Microbiol., Abstr. 7, 1985, 2, p.73.
 

17.

Macků F., Ulčová-Gallová Z., Zavázal V., Bufková D.: Sterile Couples and HLA-Antigens. Am.J. Reprod. Immunol. Microbiol., Abstr. 7, 1985, 2, p.74.
 

18.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V.: Identification of Circulating IgG Spermagglutinating Antibody in an Infertile Woman. Biol. et Immunol. Reprod., ( Sophia, BLR ) 11, 1985, p.41- 44.
 

19.

Ulčová-Gallová Z.: Sterilita celkově imunologicky podmíněná a její terapie. Čes. Gynek. 50, 1985, 5, s.368-369.
 

20.

Ulčová-Gallová Z.: Zona pellucida, její imunologické vlastnosti a význam v procesu oplodňování. Čes. Gynek. 50, 1985, 5, s.375 -379.
 

21.

Ulčová-Gallová Z., Zavázal V., Macků F., Krauz V.: Spermagglutinating Antibodies and Proteins in Sera and in Cervical Mucus from Sterile Women. II. Magdeburger Symp. „Die kinderlose Ehe“, Mai 1984. Magdeburg, 1985, s.25-28.
 

22.

Ulčová-Gallová Z., Macků F., Zavázal V.: IgE levels and possibilities of detection in cervical mucus. IV. RIA Sympos., Olomouc, 23.-24.6.1983. Sborn. The use of RIA in Obstetr. And Gynecol., UP Olomouc, 1985, s.281-288.
 

23.

Ulčová-Gallová Z.: VI. mezinárodní symposium o imunologii reprodukce ve Varně 30.5.-2.6.1985, Čes. Gynek. 51, 1986, 3, s.209 -211.
 

24.

Kotál L., Macků F., Zavázal V., Ulčová-Gallová Z., Pavlík V.: Coitus condomatus a cervikální blok. SHT v diagnostice cervikálního bloku. Nové směry v léčbě sterility, Sborník Brno, 1986, s.97 - 98.
 

25.

Ulčová-Gallová Z., Macků F., Kotál L., Zavázal V., Krauz V., Tlaskalová-Hogenová H.: Izolace a charakter antispermatozoidálních protilátek v cervikálním sekretu neplodných žen. Nové směry v léčbě sterility - Sborník Brno, 1986, s.98 -100.
 

26.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Ulč I.: Chování antispermatozoidálních frakcí v mikroaglutinačním testu a v jiných imunochemických metodách. Nové směry v léčbě sterility - Sborník, Brno, 1986, s.105 -108.
 

27.

Krauz V., Ulčová-Gallová Z.: Sérová antispermatozoidální aktivita v IgG u neplodné ženy. Nové směry v léčbě sterility – Sborník, Brno, 1986, s.110 -112.
 

28.

Ulčová-Gallová Z.: Seminální plazma a některé její vlastnosti ovlivňující fertilitu. Čes. Gynek. 51, 1986, 4, s.279 -283.
 

29.

Ulčová-Gallová Z.: Beta 2–mikroglobulin i v reprodukční imunologii. Čes. Gynek. 51, 1986, 5, s.366 -368.
 

30.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Zavázal V.: Beta 2-mikroglobulin a lidská neplodnost. RIA a obdobné imunoanalýzy v porodnictví a gynekologii. Sborník, UP Olomouc, 1986, s.133 -138.
 

31.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Kotál L.: Imunologická vyšetřování sterilit s lokální nespecifickou imunosupresí. RIA a obdobné imunoanalýzy v porodnictví a gynekologii. Sborník, UP Olomouc, 1986, s.139 -143.
 

32.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Ulč I.: Cervikální spermaglutinační protilátky u neplodných žen a jejich léčba Hydrocortizonem Spofa. Čes. Gynek. 52, 1987, 4, s.279 -283.
 

33.

Ulčová-Gallová Z.: Beta 2-mikroglobulin u žen s protilátkami proti spermiím. Čes. Gynek., 1987, 5, s.362 -364.
 

34.

Ulčová-Gallová Z., Pláničková E., Macků F., Mráz L., Ulč I.: Cervical spermagglutinating antibodies in infertile women and their local hydrocortisone treatment. Human Reproduction, Abstr. 3. meeting, Europ. Society of Human Reprod. and Embryol., 28.6.-1.7.1987, Cambridge, UK, p.25.
 

35.

Ulčová-Gallová Z., Zavázal V., Krauz V., Tlaskalová-Hogenová H.: Characterization of Antibodies to Human Spermatozoa in Cervical Mucus from Sterile Women. Biol. et Immunol. Reprod., ( Sophia, BLR ), 1987, s.49 -52.
 

36.

Ulčová-Gallová Z., Zavázal V.: Imunologie lidských seminálních plazem normálních a patologických ejakulátů. Čas. Lék. čes., 126, 37, s.1142 -1145.
 

37.

Ulčová-Gallová Z., Zavázal V., Panzner P., Krauz V.: Sperm antigen influence on E-rosette test in human infertility and in other immunological disorders. Am.J. Reprod. Immunol. and Microbiol., 7. Inter. Symp. on Immunol. of Reproduction, 28.5.-31.5.1988, Varna, BLR, abstr. p.68.
 

38.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Ulč I.: Hydrocortisone modulation of cervical immunocompetent cells in infertile women. Am.J. Reprod. Immunol. and Microbiol., 7. Internat. Symp. on Immunol. of Reprod., 28.5.-31.5.1988, Varna, BLR, abstr.p.98.
 

39.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Ulč I.: Imunomodulace hydrocortisonem u sterilních žen. 5.kongres Čes. imunologů, 5.-9.7.1988, Plzeň, Imunol. zpravodaj ČSAV, III ( XVII ), 1988, 1, s.98.
 

40.

Ulčová-Gallová Z., Panzner P., Zavázal V., Krauz V.: Ovlivnění T-lymfocytů antigenními frakcemi spermií. 5.kongres Čes. imunol., 5.-9.7.1988, Plzeň, Imunol. zpravodaj ČSAV, III ( XVII ), 1988, 1, abstr.s.99.
 

41.

Ulčová-Gallová Z.: 3. výroční konference Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii ve Velké Británii, Cambridge, 28.6.-1.7.1987, Čes. Gynek. 53, 1988, 7, s.543 -546.
 

42.

Zavázal V., Ulčová-Gallová Z., Bufková D.: Lidská neplodnost a HLA–antigeny. Čas. Lék. čes. 127, 1988, 42, s.1298 -1300.
 

43.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Ulč I.: Local Hydrocortisone Treatment of Sperm Agglutinating Antibodies in Infertile Women. Int. J. Fertil., 33, 1988, 6, p.421 - 426.
 

44.

Ulčová-Gallová Z.: Antispermatozoidální protilátky v hrdle děložním. I.celostátní dni mladých imunologů, Tatranská Lomnica, 4.- 8.10.1988, abstr.s.7.
 

45.

Ulčová-Gallová Z.: Dánsko očima stipendisty. Čes. Gynek. 53, 1988, 8, s.628 - 631.
 

46.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Ulč I.: Imunomodulace hydrokortizonem u sterilních žen. Sborník refer. z 5.kongresu Čes. imunol. – Imunita a životní prostředí, 5.- 9.7.1988, Plzeň, s.76-79.
 

47.

Ulčová-Gallová Z.: Monoklonální protilátky v reprodukční imunologii. Čes. Gynek. 54, 1989, 6, s.478 - 479.
 

48.

Ulčová-Gallová Z.: Možnosti vyšetření antispermatozoidální aktivity hrdla děložního na Ženské klinice v Plzni. Čes. Gynek. 54, 1989, 6, s.474 - 477.
 

49.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Ulč I.: Local Spermagglutinating Antibodies in Local Hydrocortisone treated Infertile Women after a Childbirth. J. of Reprod. Immunol., Suppl., Abstr. 4.Intern. Congress of Reprod. Immunol., 25.-29.7.1989, Kiel, NSR, p.64.
 


1990- 1994

50.

Ulčová-Gallová Z., Hjort T.: No Cross – Reactivity between Sperm and Mycoplasma Hominis. J. of Reprod.
 

51.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F., Ulč I.: Three years experience with local hydrocortisone treatment in women with immunological cause of infertility. Ztrb. Fur Gynacol. 112, 1990, p.867 - 873.
 

52.

Ulčová-Gallová Z., Vožeh F., Krauz V., Zavázal V.: Spermagglutinaqting reaction influenced by mixed anti-idiotypic IgG antibody in vitro. Plzeň Lék. sborník, 59, 1990, s. 5 -10.
 

53.

Ulčová-Gallová Z., Opatrný K.jr., Krauz V., Panzner P., Zavázal V., Hodková H.: Plazmaferéza – léčebná metoda imunologické příčiny neplodnosti? Čas. Lék. čes. 129, 1990, 4, p.104 -108.
 

54.

Ulčová-Gallová Z., Mráz L., Pláničková E., Macků F.: Prognoza dalšího těhotenství po lokální imunosupresi hydrokortizonem, Čes. Gynek. 1, 1990, s.41 - 44.
 

55.

Ulčová-Gallová Z., Kotál L., Macků F., Zavázal V.: Spermaglutinační protilátky vyšetřované u neplodných párů na ženské klinice v Plzni v období 1980-1988. Čes. Gynek. 55, 1990, 5, s.327 -333.
 

56.

Drahoš P., Ulčová-Gallová Z.: Sledování antispermatozoidálních protilátek u hospitalizovaných žen s dg. hrozící potrat. Stud. věd. konference LF UK Plzeň, 25.-26.4. 1990, abstr.s.
 

57.

Ulčová-Gallová Z.: Imunologie ženské sterility. Oponent. stát. plánu stěž. směru VIII – 6 ( základ. mechan. imunity a jejich podíl na vzniku některých onemocnění akad. Šterzl ), Brno, 4.-7.6.90, in Imunol. zpravodaj, roč. V (XIX), 1, 1990, s.47.
 

58.

Ulčová-Gallová Z., Opatrný K. jr., Krauz V., Panzner P., Hodková H.: Plasmapheresis – a new treatment in an infertile woman with antispermatozoal antibodies. Intern. Forum of Reprod. Immunol., Magdeburg, June 19-23, 1990, abstr.p.16.
 

59.

Ulčová-Gallová Z.: Imunologické příčiny neplodnosti. Doktorská dizertační práce, leden 1991, s.1 -300.
 

60.

Ulčová-Gallová Z.: Další imunologické poznatky o preeklampsii a eklampsii. Čes. Gynek. 56, 1, 1991, s.55 -56.
 

61.

Ulčová-Gallová Z.: První mezinárodní forum reprodukční imunologie. Magdeburg 19.-23.6.1990. Čes. Gynek. 56, 1991, 2, str.150 -151.
 

62.

Ulčová-Gallová Z.: Význam vitaminu C v zachování normálního amnia. Čes. Gynekol. 56, 1991, 4, str.301 -301.
 

63.

Ulčová-Gallová Z.: Úloha relaxinu v reprodukční imunologii. Moderní trendy v gynekologii a porodnictví, 1, 1991, s.55 -56.
 

64.

Ulčová-Gallová Z., Hjort T.: Zkřížená imunologická reaktivita mezi spermiemi a Mycoplasma hominis PG21 neprokázána. Imunol. zpravodaj, VI. kongres čs. imunol. Banská Bystrica, 16.-20.9.1991, abstr., roč. VI, 2, 1991, s.135.
 

65.

Nouza K., Presl J., Ulčová-Gallová Z., Dimitrov D., Petrovská M., et al.: Reprodukční imunologie a imunopatologie. Imunol. zpravodaj, VI. kongres čs. imunol., Banská Bystrica, 16.- 20.9.91, abstr., roč. VI, 2, 1991, s.87 - 88, sb. plen. přednášek, ed. M. Ferenčík, s.26 -56.
 

66.

Ulčová-Gallová Z.: Některé lokální imunologické faktory ovlivňující lidskou neplodnost. Imunol. zpravodaj, VI. kongres čs. imunologů, Banská Bystrica, 16.-20.9.91, abstr., roč. VI, 2, 1991, s.134.
 

67.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T., Laitl J., Hodková H., Fialová P.: Antisperm and anticardiolipin antibodies in patients with endometriosis. 3rd World Congress on Endometriosis, 1.-3.6.92, Brusel – Belgie, s.132.
 

68.

Ulčová-Gallová Z.: Další účinky steroidů a peptidových hormonů v období gravidity podle Hilla. Čes. Gynek. 57, 1992, 5, s.240 -242.
 

69.

Ulčová-Gallová Z., Sedláček D.: Cell and humoral sperm immunity in ovulatory cervical mucus in infertile women. Abstr. of the 7th Internat. Congress of Mucosal Immunol., August 16.-20. 1992, Prague, CS, p.244.
 

70.

Ulčová-Gallová Z.: Oral prednisone treatment in infertile men with sperm antibodies in seminal plasma. 5th Internat. Congress of Reprod. Immunol., Roma, Italy, 30.8.-3.9.1992, abstr., p.148.
 

71.

Ulčová-Gallová Z: Ig spermantibody characterization by MAR-test with connection of the effect of local hydrocortisone treatment in infertile women. Abstr. 5th Int. Congress of Reprod. Immunol., Roma, Italy, 30.8.-3.9.1992, p.148.
 

72.

Gateva E., Aravantimos D., Eggert-Cruse W.D., Donat H., Ulčová-Gallová Z., et al.: Auto- and iso- antibodies in sera from different human infertile populations as detected by immunoblotting. 5th Int. Congress of Reprod. Immunol., Roma, Italy, 30.8.-3.9.1992, abstr. p.94.
 

73.

Ulčová-Gallová Z.: Závěrečná zpráva klinického hodnocení lokální nespecifické imunosupresivní terapie. KNL MZ ČR, 1992, s.1 -16.
 

74.

Ulčová-Gallová Z., Hjort T.: Sledování imunoreaktivity antigenů Mycoplasma hominis PG21 a antigenů lidských spermií. Čes. Gynek. 57, 1992, č.8, s.418 - 421.
 

75.

Ulčová-Gallová Z.: How to treat the infertility caused by sperm antibodies? Ztrb. fur Gynak. 115 ( 1993 ) p.154 -156.
 

76.

Ulčová-Gallová Z.: Váš ejakulát – imunologická džungle. T93, 4, ( 418 ), 1993, s.22 -24.
 

77.

Ulčová-Gallová Z.: V. Mezinárodní kongres reprodukční imunologie v Římě. Čes. Gynek. 58, 2, 1993, s.95 -96.
 

78.

Ulčová-Gallová Z., Fialová P., Krauz V., Vožeh F., Bouda J.: Protilátky proti zona pellucida – možná komplikace i v asistované reprodukci. Čes. Gynek. Suppl. VI. sjezd České a Slov. gyn.-por. společnosti, Brno, 8.-11.6.1993, abstr. str. A37.
 

79.

Ulčová-Gallová Z., Mestecký J., Fialová P., Krauz V.: Antispermatozoal antibodies in human colostrum and milk. 2nd Intern. forum of reproductive immunology, June 14-18, 1993, Magdeburg, abstr. p.4.
 

80.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T.: Effect of Prednisone Therapy on Infertile Men with Sperm Antibodies in Seminal Plasma. Plzeň – Lék. Sborn. 61, 1993, s.5 -12.
 

81.

Ulčová-Gallová Z.: Nowadays treatment possibility of immunological cause of infertile women. 2nd Internat. forum of reproductive immunology, June 14 -18, 1993, Magdeburg, p.10.
 

82.

Gateva E., Aravantinos D., Eggert-Cruse W.D., Ulčová-Gallová Z., et al.: Incidences of antisperm antibodies ( TAT ) in different infertile populations. 2nd International forum of reprod. immunology, June 14. -18. 1993, Magdeburg, abstr. p.19.
 

83.

Drahoš P., Ulčová-Gallová Z.: Protilátky proti spermiím v séru u hospitalizovaných žen s dg. abortus imminens. Čes. Gynek. 58, 1993, 3, s.113 -115.
 

84.

Ulčová-Gallová Z., Bouda J.: Gravidita u žen s některými autoimunitními chorobami. Čes. Gynek. 58, 1993, 4, s.28-30.
 

85.

Ulčová-Gallová Z.: Třetí mezinárodní kongres o endometrioze. Čes. Gynek. 58, 1993, 4, s.54 -55.
 

86. Ulčová-Gallová Z., Hodková H., Nový J., Kotál L., Turek J., Fialová P., Rokytová V.: Antifosfolipidové protilátky v gynekologicko-porodnické diagnostice. Věd.konference Slov. a české gynekologické společnosti, Martin 16.-17.9.1993, abstr. s.7.
 

87.

Ulčová-Gallová Z.: Antifosfolipidové protilátky (APA) v gynekologii a porodnictví. Čes.Gynek. 59, 1994, 1, s. 28-34.
 

88.

Gutová I., Ulčová-Gallová Z.: Lepší je být zdravý a bohatý než … Plzeňský deník, 17.3.1994, abstr. s.13.
 

89.

Ulčová-Gallová Z., Fialová P., Krauz V.: Některé imunologické faktory lidského kolostra a mléka. Čas. Lék. čes. 133, 1994, abstr. s. 9.
 

90.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T.: Effect of Prednisone Therapy on infertile men with spermantibodies in seminal plasma. Andrologia 2, 1994, s. 7-13.
 

91.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Vožeh F., Fialová P.: Protilátky proti zona pellucida vyšetřované pasivní hemaglutinační reakcí – I. Metodická část. Čes. Gynek. 59, 3, 1994, s. 127-130.
 

92.

Ulčová-Gallová Z.: Některé současné farmakologické možnosti ovlivňování antifosfolipidových protilátek. Moder. gynek. a porodnictví, 1, IV, 1994, s.52-55.
 

93.

Ulčová-Gallová Z.:Antiovariální protilátky a IVF. Moder.Gynek. a porodn. 1, IV, 1994, s.56-57.
 

94.

Ulčová- Gallová Z.: Vybrané imunopatologie v lidské reprodukci. Plzeň. lék. Sborn.,Suppl.69, 1994, 77-78.
 

95.

Drahoš P., Ulčová-Gallová Z.: Sérové antispermatozoidální protilátky u hospitalizovaných žen s dg.abortus imminens. Plzeň. lék.Sborn., Suppl. 69, 1994, 79 -80.
 

96.

Ulčová-Gallová Z.: Mixed Antiglobulin Reaction and Tray Aglutination Test for Detection of Sperm Antibodies.Int. J.Fertil. 39 (3), 1994, p. 185 -191.
 

97.

Ulčová –Gallová Z., Mestecky J., Fialová P.: Antispermatozoal antibodies in human colostrum and milk. Zentralbl Gynacol. 116, 1994, 636 - 639.
 

98.

Ulčová-Gallová Z., Kotál L., Mardešic T., Nový J., Turek J., Novotný Z., Bouda J.: Protilátky proti zona pellucida vyšetřované pasivní hemaglutinační reakcí – II. Klinická část Čes. Gynek. 59, 1994, 4, 183-186.
 

99.

Ulčová Gallová Z.: Poznámky k léčbě žen s autoimunitním onemocněním. Gynekolog, 1994, 3, s. 208 - 209.
 

100.

Ulčová-Gallová Z.: Systémový lupus erythematosus (SLE) – závažná komplikace v gynekologii a porodnictví. Mod. Gynek. a porodnictví , 4, 1994, s.407 - 417.
 

101.

Ulčová-Gallová Z.: Antispermatozoidální protilátky a jejich vztah k antigenům gamet. Závěrečná zpráva VÚ MZ 847-3, 1992-1994,s. 1 - 62.
 


1995- 1999

102.

Ulčová-Gallová Z., Šůchová H., Zemančík P., Novotný V.: Serum examination of interleukin-6, sperm and zona pellucida antibodies in women with SLE. Abstr. in LUPUS, Fourth Intern. Conference on SLE , Jeruzalem, Izrael, 25.-31.3.1995, s.25.
 

103.

Havíř M., Ulčová-Gallová Z., Novotný Z.: Sledování některých anamnestických údajů a imunologických faktorů u neplodných žen. Studentská věd. odborná konference, Šafránkův pav., Plzeň, 3.5.1995, str.12.
 

104.

Ulčová-Gallová Z., Sedláček D.: Cellular and Humoral Immunity to Sperm in Ovulatory Cervical Mucus from Infertile Women In: Advances In Mucosal Immunology, Part A, eds: J.B.McGee, Mestecký J., 1995, s. 395 - 397, ISBN 0-306-45012-7.
 

105.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T.: Does IVF influence the levels of sperm and zona pellucida ( ZP ) antibodies in infertile women? 6th Int. Congress of Reprod. Immunology, Am. J. Reprod. Immunol., July 19.-23. 1995, JW Marriott Hotel, Washington D.C., abstr. 1995, 33, 440, ISSN 8755-8920.
 

106.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V.: Význam stanovení protilátek v reprodukci. 16. pracovní dny o imunoanalyze, 7. imunochem. den, 2.konference o tumorových markerech. Abstr.13.-15.11.1995, Srní, str. 16.
 

107.

Ulčová-Gallová Z.: Sterilita imunologicky podmíněná – imunitní mechanismy hrdla děložního. Závěrečná zpráva VÚ 04-46/05 LF UK v Plzni, 1995, 1-15.
 

108.

Ulčová-Gallová Z.: Sterilita imunologicky podmíněná – úloha antizonálních protilátek. Závěrečná zpráva VÚ 04-46/06 LF UK v Plzni, 1995, 1-19.
 

109.

Ulčová-Gallová Z., Novotný Z., Bouše V., Švábek L., Rokyta Z., Hradecký L., Knaizl Z., Fialová P.: Sledování některých faktorů imunity v séru a v peritoneální tekutině u laparoskopovaných žen. I. Nespecifické faktory. Čes. Gynek. 61, 1, 1996, s.23-27.
 

110.

Ulčová-Gallová Z.: Šestý mezinárodní kongres reprodukční imunologie. Washington D.C., 19.-23.7.1995, Čes. Gynek. 61, 1, 1996, s.71.
 

111.

Ulčová-Gallová Z., Šuchová H., Zemančík P., Novotný V.: Systemic lupus erythematosus in women and serum interleukin-6, sperm and zona pellucida antibodies. Zentralbl Gynakol 118, 1996, s.401-405 ISSN 0044-4197.
 

112.

Ulčová-Gallová Z.: Immunological findings in seminal plasma. Abstract of Int. Congress on Andrology, Sofia, 15.-18.5.1996, str.18.
 

113.

Ulčová-Gallová Z.: Oponentský posudek kandidátské dizertační práce „ Význam antikardiolipinu a antihistonu v patologii reprodukce, autora MUDr. I. Crhy“, červen 1996, Brno.
 

114.

Ulčová-Gallová Z., Novotný Z., Bouše V., Švábek L., Hradecký L., Knaizl Z., Fialová P.: Sledování některých faktorů imunity v séru a v peritoneální tekutině u laparoskopovaných žen. II. Protilátky proti spermiím a proti zona pellucida. Čes. Gynek. 1996, 3, s.139 -141.
 

115.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Fialová P.: Reproductive Failure and Antiphospholipid Antibodies. 3rd Intern. Forum of Reproductive Immunol., Magdeburg, Germany, June 12-15, 1996, p.33.
 

116.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T.: Does In Vitro Fertilization ( IVF ) Influence the Levels of Sperm and Zona Pellucida ( ZP ) Antibodies in Infertile Women? Amer. J. Reprod. Immunol. 1996, 36, p.216-219 ISSN 8755 - 8920.
 

117.

Ulčová-Gallová Z., Zavázal V., Šafanda J., Kotál L., Krauz V., Macků F., Panzner P., Bouše V., Fialová P.: 15 let reprodukční imunologie v Plzni. Plzeň lék. Sborn., Suppl. 70, 1996, s.121-122.
 

118.

Ulčová-Gallová Z.: Ten years experience with antispermatozoal activity in ovulatory cervical mucus and local hydrocortisone treatment. Periodicum Biologorum, vol. 98, Suppl. 1, 1996, p.62 ISSN 0031 - 5362.
 

119.

(Annual Meeting of the Croatian Immunol. Society, Opatija, supl. 25, 1996).
 

120.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V.: APAs in Women with Reproductive Failure. Lupus, Int. J. 5 (5), 1996, s.543, ISSN 0961-2033 7th Int. Symp. On Antiphosphol. Antibodies, New Orleans, 9.-13.10.1996.
 

121.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V.: Six phospholipid antibodies ( APA ) in isotypes of IgG and IgM in serum and in peritoneal fluid in patients with and without endometriosis. 5th World Congress on Endometriosis, Octo. 21.-25. 1996, Yokohama, Japan, p.113.
 

122.

Mardešic T., Ulčová-Gallová Z., Zetová L., Grocholová R., Muller P., Vobořil J., Miková M.: IVF při imunologické sterilitě. Výsledky a možnosti. VI. Symposium asistované reprodukce, abstr. VI. symp. SAR, 13.11.1996, Brno, Sborn. str.7 - 8.
 

123.

Ulčová-Gallová Z.: Na skok do Japonska. Reportáže, Plzeňský deník, 1.č.-23.11.1996, s.12, 2.č.-28.11.1996, s.11.
 

124.

Ulčová-Gallová Z., Panzner P., Krauz V., Fialová P.: Profil antifosfolipidových protilátek u různých diagnoz vázajících se k reprodukci. Čes. Gynek. 62, 1997, 1, str.6 - 9.
 

125.

Ulčová-Gallová Z.: New Orleans – nejkrásnější město Ameriky. Reportáž, Plzeň. deník, 28.12.1996, s.6.
 

126.

Bouše V., Rokyta Z., Ulčová-Gallová Z.: Hyperstimulační syndrom – daň moderní léčbě sterility. Akutní stavy v medicíně, Plzeň 6.- 8.3.1997, Dům kultury, Sborník abstrakt.
 

127.

Ulčová-Gallová Z.: Sedmý mezinárodní kongres o antifosfolipidových protilátkách, Louisiana, New Orleans, 9.-13.10.1996. Čes. Gynek. 62,1997, 2, str.105 -106.
 

128.

Ulčová-Gallová Z.: I odborně na skok do Japonska. Zpráva z pobytu na Hyogo univerzitě v Nishynomyii a v Kjotu a o aktivní účasti na 5. Světovém kongresu o endometrioze, Jokohama, 17.-26.10.1996, Čes. Gynek. 62, 1997, 2, str.107-108.
 

129.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Fialová P., A.M.Mageed., Křižanovská K.: Some Human Seminal Plasma Properties. 3.Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 29.5.-1.6.1997, Sborník, str.17.
 

130.

Ulčová-Gallová Z.: Možné způsoby imunologické antikoncepce. Moderní gynek. a porodnictví, 6. 4. 1997, s.440 - 444.
 

131.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Rokyta Z., Bouše V., Novotný Z., Fialová P.: Le role des anticorps antiphospholipides ( IgG, IgM et s IgA ) dans le liquide péritonéal. Club SFI autoimmunité, Paris, 5 et 6 Juin, 1997, p.18 abstr.
 

132.

Mardešic T., Zetová L., Huttelová R., Miková M., Muller P., Vobořil J., Ulčová-Gallová Z., Hulvert J.: Andrologické a neandrologické indikace intracytoplasmatické injekce spermie ( ICSI ). Čes. Gynek. 62, 1997, 5, s.268 -270.
 

133.

Mardešic T., Huttelová R., Zetová L., Ulčová-Gallová Z., Muller P., Miková M., Vobořil J.: The role of intracytoplasmic sperm injection ( ICSI ) in immunologic infertility. Book of Proceedings of 10th World Congress on In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction, Vancouver, Canada, May 24 -28, 1997, p.
 

134.

Mardešic T., Huttelová R., Zetová L., Ulčová-Gallová Z., Muller P., Miková M., Vobořil J.: The role of intracytoplasmic sperm injection ( ICSI ) in immunologic infertility. Journal of Assis. Reproduction and genet. vol. 14, 5, Suppl. Jarge 4 14 ( 5 ) IS-266S ( 1997 ) p.213S, ISSN 1058-0468, 10th World Congress on IVF and Assisted Reprod., Vancouver, Canada, May 24 - 28, 1997.
 

135.

Galazyuk L.VB., Chernysov V.P., Aravantis D., Dajhno F.V., Ulčová-Gallová Z.: Frequency of Sperm antibodies distributionn in infertile couples from different human populations. Centar-Europ. J. of Immunoll 1997, 21, 106 -109 ISSN P1 1426 -3912.
 

136.

Ulčová-Gallová Z.: Immunological findings in seminal plasma from men of infertile couples. Androl. 2, 5, 1997, 5-9 ISSN 1310 -3806.
 

137.

Trebichavský I., Ulčová-Gallová Z.: Třetí symposium českých reprodukčních imunologů. Imunol. zpravodaj, roč. XII, č.3, 1997, s.34 -34.
 

138.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Rokyta Z.: Immunological Failure in Human Reproduction the examination and the treatment Eight Intern. Symp. of Immunology of Reproduction. 12-14 Oct. 1997, Varna, Bulgaria, abstr. str.14.
 

139.

Ulčová-Gallová Z.: Ten year experience with antispermatozoal activity in ovulatory cervical mucus and local hydrocortisone treatment. Am.J.Reprod. Immunol. 38/3 ( 1997 ) p.231-234.
 

140.

Ulčová-Gallová Z., Rokyta Z.: Imunologická příčina neplodnosti a současně možnosti terapeutického ovlivnění. REMEDIA 8, 1, 1998, s.38 - 40.
 

141.

Ulčová-Gallová Z., Rokyta Z.: Systémový lupus erythematodes a pohlavní hormony. Čes. Gynek. 63, 1998, 3, s.251 - 253.
 

142.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Fialová P., Rokyta Z.: Analysis of Various Kinds of Antiphospholipid Antibodies in Couples with Repeated Miscarriages. The 18th Annual Meeting of the American Society for Reprod. Immunology, Chicago, May 9-12, 1998, abstr. Amer.J. for Immunol. Reprod. 1998, 39, s.308 - 309.
 

143.

Martinez P., Ulčová-Gallová Z., Gris J.M., Palacio J.R., Garcia E., Iborra A.: Is there an autoimmune response associated to reproductive failure? Abstr. IV. kongresu Českých reprod. imunologů s mezin. účastí, Žďár nad Sázavou, 29.5.-1.6.1998.
 

144.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Rokyta Z., Novotný Z.: IL-6 and IL-2 in Serum and peritoneal fluid in women with endometriosis. 6th World Congress on Endometriosis, Canada, Quebec 5.-9.7.1998, abstr. p.135.
 

145.

Ulčová-Gallová Z., Rokyta Z.: The Influence of immunocompetent cells on immunological infertility. Period Biol, vol.100, 3, Zagreb, 1998, s.51, ISSN 0031-5362.
 

146.

Ulčová-Gallová Z., Madar J.: Čtvrté symposium českých reprodukčních imunologů. Imunol. zpravodaj, XIII, 2, 1998, s.32.
 

147.

Christiansen O.B., Ulčová-Gallová Z., Mathiensen O., Krauz V.: Studies of Antiphospholipid Antibodies and HLA-DR Specificities in Danish and Czech Women with Recurrent Miscarriages. Human Reproduction, vol. 13, N12,1998, p.3326 - 3331.
 

148.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Bouše V., Novotný Z., Rokyta Z., Fialová P., Vondráček J.: Correlation between Peritoneal Fluid and Serum Antiphospholipid Antibodies in Primary Infertile Women. Am.J. Ferti. Wom Disease, 1998, p.267 - 272.
 

149.

Mardešic T., Ulčová-Gallová Z., Huttelová R., Muller P., Vobořil J., Miková M., Hulvert J.: The Influence of Different Types of Antibodies on IVF Results. 16th World Congress on Fertil. Steril. and 54th Annual Meeting of the Amer. Soc. for Reprod. Med. Oct. 4. -9. 1998, San Francisco, Calif., p.489.
 

150.

Ulčová-Gallová Z.: 18. symposium Amer. společnosti pro imunol. reprodukce. Čes. Gynek. 63, 1998, 6, s.483 - 484.
 

151.

Martinez P., Ulčová-Gallová Z., Ibbora A., Palacio J.R., Bouše V., Rokyta Z., Novotný Z.: Endometriosis and autoantibodies, Am.J. Reprod. Immunol. 40, 4, 1998, p.271-272 ISSN 8755 - 8920 ( abstr. VII Int. Congress of Reprod. Immunol. Oct. 27. – 30. 1998, New Delhi, India ).
 

152.

Seifertová P., Ulčová-Gallová Z., Křižanovská K., Netrvalová L., Kučerová J., Rokyta Z.: Significance of Cryopreserved Spermatozoa in TAT. V.symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 29.-30.5.1999, abstr. str.7.
 

153.

Ulčová-Gallová Z.: Diagnóza neplodnost. Útok protilátek. Nakladatelství Petrklíč, 1999, s.1-120, ISBN 80-7229-020-7.
 

154.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Křižanovská K., Rokyta Z., Bouše V.: Immunological markers. 10th World Congress on Human Reproduction, Salvador ( Brazil ), May 4-8, 1999, Internat. proceedigs, book, 1999, p.273 - 277.
 

155.

Mardešic T., Ulčová-Gallová Z., Huttelová R., Muller P., Vobořil J., Miková M., Hulvert J.: The Influence of Different Types of Antibodies on In Vitro Fertilization Results. Am. J. of Reproductive Immunol. 43,2000, s. 1-5, ISSN 8755-8920.
 

156.

Křižanovská K., Bouše V., Ulčová-Gallová Z., Švábek L., Anděl L., Rokyta Z.: In vitro fertilization outcomes in overweith women. Abstr. Human reprod., vol. 14, 1, 1999, s.303-304 ( 15th Annual Meeting of Europ. Society of Human reprod. And Embryology, Tours, France, June 26-30, 1999 ).
 

157.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Mohamed A.M., Rokyta Z.: Immunity to spermatozoa and male fertility. Andrologia, 31, p.318-319.
158. Ulčová-Gallová Z.: Neplodnost a imunologie. Část: Imunologie reprodukce. Forum 1, 1999, příloha Forum vědy 2, str.3.
 

159.

Ulčová-Gallová Z.: Salvador je také v Brazílii. Část I. Plzeňský deník, 28.7.1999, s.18.
 

160.

Ulčová-Gallová Z.: Salvador je také v Brazílii. Část II. Plzeňský deník, 29.7. 1999, str.12.
 

161.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T., Bouše V., Rokyta Z.: Immunological infertility and in vitro fertilization. Abstr. Univerzita „ La Sapienza „ Řím, Itálie, 28.-30.10.1999, s.50.
 

162.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T., Bouše V., Křižanovská K., Rokyta Z.: Zkušenosti s kortikoidy při IVF. Celostátní kongres české gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, 11.-13.11.1999, Karlovy Vary, plné znění s.91 - 95.
 

163.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Rokyta Z.: Nadváha negativně ovlivňuje vlastnosti oocytů v programu asistované reprodukce. Asistovaná reprodukce, Novinky ze sekce asist. reprodukce, 9, 1999, 1, s.27 - 28 ( Abstrakta 9.symposia SAR, Brno, 17.11.1999 ).
 

164.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Švábek L., Anděl L., Rokyta P.: Vliv některých vlastností folikulární tekutiny na kvalitu a počet oocytů získaných v programu IVF. Sborník konference MEDA, Plzeň, červen 1999, s.15.
 


2000- 2004

165.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Švábek L., Anděl L.: Vliv některých vlastností folikulární tekutiny na kvalitu a počet oocytů získaných v programu IVF. Čes.Gynek. 65, 3, 2000, s. 134 -138.
 

166.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Rokyta Z.: Six Kinds of Anti-phopspholipid Antibodies /aPLs/ in Ovulatory Mucus and Seminal Plasma from Couples with Repeated Miscarriages. Int.J.Fertil. and Wom Dis 45, 4, 2000, p.292 -296.
 

167.

Seifertová P., Ulčová-Gallová Z., Panzner P., Křižanovská K., Rokyta Z.: Využití kryokonzervovaných spermií v mikroaglutinačním testu. Čes.Gynek. 65, 3, 2000, s.138 -141.
 

168.

Suchá R., Ulčová-Gallová Z.: Některé vlastnosti folikulární tekutiny. Čes.Gynek. 65, 3, 2000, s. 181-188.
 

169.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T., Martinez P., Křižanovská K., Rokyta Z.: Some immunological factors in endometriosis in IVF. Abstr. Book of 7th Biennial World Congress, London, 14-17 May 2000, N197.
 

170.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Rokyta Z.: Overweight affects reproduction. Advances in reproduction, IV, issues 2´, 3, ARTA Twin Conference, Jena, June 2000, p.59.
 

171.

Seifertová P., Ulčová-Gallová Z., Balvín M., Netrvalová L., Panzner P., Rokyta Z.: Significance of seminal fructose in decreased fertility in men. Abstract book, VI. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 26.-29.5.2000, p. 26.
 

172.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T., Martinez P., Křižanovská K., Rokyta Z.: Is fertility in women with endometriosis in in vitro fertilization influence by zona pellucida and antiphospholipid antibodies? VI. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. Abstract book, Žďár nad Sázavou, 26.-29.5.2000, p. 36.
 

173.

Ulčová-Gallová Z., Pláničková M., Madar J., Netrvalová L., Rokyta Z.: Is there an association with antiphospholipid antibodies and mild preeclampsia? Abstract book, Žďár nad Sázavou, 26.-29.5.2000, p. 37.
 

174.

Ulčová-Gallová Z.: Některé poruchy plodnosti a protilátky. Zpravodaj Levret klubu, 5, květen, 2000, s.29-33 ISSN 1212-3846.
 

175.

Ulčová-Gallová Z.: Některé imunologické faktory při selhávající plodnosti. Reprod.medicína, 0/2000, abstr. 3.ročníku celostátní konference Reprod. med, Brno 8.-10.6.2000, s. 31-32.
 

176.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Švábek L., Novotný Z., Mejchar B.,Rokyta Z.: Reproductive Immunology and Endometriosis. Abstr. 6th Congress of the Alp-Adria Society of Immunol. of Reprod. June 27-30, 2000, Pesc, Maďarsko, s. 8.
 

177.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Rokyta Z., Křižanovská K.: Effect of corticosteroids on sperm antibody concentration in different biological fluids and on pregnancy outcome in immunologic infertility. Zentralbl Gynecoll 122, 2000, p. 1-5.
 

178.

Ulčová-Gallová Z.: Imunologie v reprodukční medicíně. Postgraduální medicína, 2, 4, 2000, s.466-469 ISSN 1212-4184.
 

179.

Ulčová-Gallová Z., Mardešic T., Martinez P., Křižanovská K., Rokyta Z.: Is Infertility in women with endometriosis in in vitro fertilisation influenced by zona pellucida and antiphospholipid antibodies? The 3 rd Congress of ESRADI, September 19-21, 2000, Poznan, Polsko, s.30.
 

180.

Ulčová-Gallová Z., Pláničková E., Madar J., Rokyta Z.: Is there an association with antiphospholipid antibodies and mild preeclampsia? The 3 rd Congress of ESRADI, Sept. 19-21, 2000, Poznan, Polsko, s.50 -51.
 

181.

Ulčová-Gallová Z.: Imunologie hrdla děložního. Abstr. 17.sjezd českých a slovenských alerg.a klin. imunol., 9. Sjezd českých a slovenských imunol., Liberec 25,-28.10.2000, str. 26 - 27.
 

182.

Ulčová-Gallová Z., Turek J., Bouše V., Rokyta Z.: Imunol. příčina opakovaného potrácení. VII. Sjezd čs. gynekologů, Brno, 30.11.-1.12.2000, abstr. str. 36.
 

183.

Iborra A., Palacio J.R., Ulčová-Gallová Z., Martinez P.: Autoimmune Response in Women with Endometriosis. Amer.J.reprod.Immunol. 2000, 54(1). p.30-6.
 

184.

Madar J., Ulčová-Gallová Z., Šůla K., Pěknicová J., Chaloupková A., Nováková D., Nouza K.: Imunopatologické mechanismy v habituálních potratech a preeklampsii. Sjezd čes .gynek., Brno, 30.11.-1.12.2000, abstr. Praktická gynek., 5/2000, s. 14.
 

185.

Ulčová-Gallová Z.: Normální a patologická imunologie těhotenství. Moder.Gynek. a porodn. 10, 2001, 1, s.68 -73.
 

186.

Podzimek Š., Přibylová L., Bártová J., Procházková J., Ulčová-Gallová Z.: Possibilities of metal intolerance diagnosis in infertile couples with sperm antibodies. I.Methodology of metal intolerance detection. VII th Symposium of Czech Repoductive Immunologists with International Participation, Žďár n. Sázavou, May 24-27, 2001, abstr s.18.
 

187.

Přibylová L., Podzimek Š., Ulčová-Gallová Z., Procházková J., Bártová J., Stejskal V.: Sperm Antibodies and metallic Material ´s intolerance studied by MELISA – Part II VII th Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Žďár nad Sázavou, May 24-27, 2001, abstr. s.19.
 

188.

Cinek O., Ulčová-Gallová Z., Drevinek P., Sedlaková P., Snajderová M.: HLA-Q genetic associations of female infertility positive for autoantibodies against oocyte zona pellucida. VIIth Žďár Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Žďár nad Sázavou, May 24-27, 2001, abstr. s.22.
 

189.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V.: Zona Pellucida Analysis of Human Oocytes and Embryos in Assisted Reproduction Program. VIIth Zdar Symposium of Czech reproductive Immunologists with International Participation, Ždár n. Sázavou, May 24-27, 2001,abstr. s. 23.
 

190.

Ulčová-Gallová Z., Turek J., Křižanovská K., Bouše V., Netrvalová L., Pláničková M., Rokyta Z.: Comparison of anti-bete 2-glycoprotein I (β2-GPI) with six different antiphospholipid antibodies (aPLs) in complicated pregnancy. VII th Ždar Symposium of Czech reproductive Immunologists with international Perticipation, Ždar nad Sázavou, May 24-27, 2001,abstr. s. 29.
 

191.

Pavelková-Seifertová P., Ulčová-Gallová Z., Balvín M., Netrvalová L., Panzner P., Rokyta Z.: Význam seminální fruktózy při snížené plodnosti u mužů, vliv na fertilizaci. Gynekolog., 2001, 10, 1, s.7 - 9.
 

192.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Švábek L., Rokyta Z.: Endometriosis in reproductive immunology. Am.J.Reprod.Immunology, 46, 1, 2001, abstr.přednášky str.86, VIII.Internat. Congress of Reproductive Immunology, Opathija, Croatia, July 2-6, 2001.
 

193.

Madar J., Ulcova-Gallova Z., Sula K., Kucera E., Peknicova J., Chaloupkova A., Nouza K., Kinský R.: Immunopathological mechanisms in recurrent miscarriage and preeclampsia. Am.J.Reprod.Immunol., 46, 1, 2001, abstr. Přednášky s.96, VIII. International Congress of reprod. Immunology, Opathija, Croatia, July 2-6, 2001.
 

194.

Ulčová-Gallová Z., Krauz V., Rokyta Z.: Repeated miscarriages and seven kinds of antiphospholipid antibodies (aPLs) in ovulatory mucus and in seminal plasma. Mucosal Immunology Satellite Meetting, Reykjavík 28-30 July, 2001, abstr. s.29.
 

195.

Ulčová-Gallová Z.: Komentář k článku Imunizace v těhotenství, Gynekologie po promoci, I/4, 2001, s. 35, ISSN: 1213-2578.
 

196.

Ulčová-Gallová Z., Turek J., Bouše V., Křižanovská K., Rokyta Z.: Protilátky proti beta2-glykoproteinu I u některých skupin rizikového těhotenství. 18. Sjezd českých a slovenských imunologů, Poprad, 3.-6.10.2001, Přednáška, abstr. Klinická imunológia a alergologia 3/2001, s. 35.
 

197.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Křižanovská K., Balvín M., Rokyta Z., Netrvalová L.: Beta2-Glycoprotein I Is a Good Indicator of Certain Adverse Pregnancy Conditions. Int.J.Fertil and Women Dis, 2001 46, (6), s.304-308.
 

198.

Ulčová-Gallová Z.: Poruchy plodnosti očima reprodukčního imunologa. Forum medicinae, od lékařské vědy k praxi, 2001, 5-6, s.105 -109.
 

199.

Bouše V., Rokyta Z., Ulčová-Gallová Z., Křižanovská K.: Levels of inhibin A and B in serum and in follicular fluid in women undergoing the in vitro fertilization. 17th World Congress on fertil. and Steril., Melbourne, Australia, 2001, abstr. p.157.
 

200.

Ulčová-Gallová Z.: Čekání na Kateřinu. Praha, Petrklíč , 2001, s.1-120.
 

201.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Švábek L., Turek J., Rokyta Z.: Endometriosis in reproductive Immunology. Am J.Reprod. Immunol. 2002, 47, s.269 -274.
 

202.

Shoenfeld Y., Blank M., von Landenberg P., Zaech J., Youinou P., San-Marco M., Ruffati A., Ulčová-Gallová Z., Hecker E., Praprotnic S., Rozman B., Vriesman V.B., Lorber M., Alves J., Tincani A., Pengo V., Syegedi G., Lakos G., Sturfelt G., Jonsen A., Bertola M., Koike T., Boffa M.C., Piette J.C., Khamasta M.A., Bertolaccini M.L., Hughes G.R.V., Cervera R., Meroni P.L.m Groot P.G.: Systemic involment in the antiphospholipid syndrome: A Euro-APS study of 538 patients. J. Clin.Immuno. 2003, 23(5), 377 - 83.
 

203.

Vančíková Z., Chlumský V., Sokol D., Horáková D., Hamšíková E., Fučíková T., Janatková I., Ulčová-Gallová Z., Štěpán J., Limanová Z., Kocna P., Sanchez D., Tučková L., Tlaskalová-Hogenová H.: The prevalence of seropositivity for celiac disease in the general population and in some at risk groups of adults in the Czech Republic-preliminary report. Folia Biol. 47,6, p.753 - 758.
 

204.

Šemberová J., Pískatá M., Ulčová-Gallová Z., Křižanovská K., Netrvalová L., Kučerová L., Rokyta Z.: Penetrace nativních a kryokonzervovaných spermií ovulačním hlenem-Kremerův test. Čes.Gynekologie 67, 2002, 2, s.89 - 92.
 

205.

Ulcova-Gallova Z., Turek J., Bouse V., Netrvalova L., Planickova M., Rokyta Z.: Six different aPs and beta2-glycoportein in pregnancy with pathology. Immunobiol. Exper. and Clin. 205, 2002, 2, p.147- abstr.TuTzing, APA-konference, Německo, 22.-25.4.2002.
 

206.

Šemberová J., Pískatá M., Ulčová-Gallová Z., Manthay A., Balvín M.: ELISA detection of antichlamydia antibodies in non-standard biological materials and their relationship to infertility.VIII.symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 16.-19.5.2002, abstr. s. 5.
 

207.

Cinek O., Ulčová-Gallová Z., Mardešic T., Drevinek P., Sedlakova P., Snajderová M.: HLA-DQ*0301 is negatively associated with immune-mediated female infertility. VIII. žďárské symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 16.-19.5.2002, abstr. s. 9.
 

208.

Ulčová-Gallová Z., Sedláček D., Netrvalová L., Nováková P.: Seven antiphospholipid antibodies in HIV positive patients, correlation with clinical course and laboratory results. VIII. žďárské symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 16.-19.5.2002, abstr. s. 12.
 

209.

Petrlová B., Hejda V., Ulčová-Gallová Z.: Comparison of steroid metabolism markers in endometrium of women with endometriosis, with endometrial hyperplasia and without pathological changes of nedometrium. VIII. žďárské symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 16.-19.5.2002, abstr. s. 14.
 

210.

Suchá R., Ulčová-Gallová Z., Křižanovská K., Pikner R., Topolčan O., Pecen L.: Gonadotropins and steroid hormones in serum and follicular fluid in in vitro fertilization stimulated cycles. VIII. žďárské symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 16.-19.5.2002, abstr. s. 15.
 

211.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Suchá R., Kučerová J., Bouše V.: ICSI versus IVF. VIII. žďárské symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 16.-19.5.2002, abstr. s. 16.
 

212.

Tlaskalová-Hogenová H., Ulčová-Gallová Z., Chlumský V., Vančíková Z., Tučková L., Hamžíková E., Horáková D., Sokol D.: Screening for coeliac disease in women with infertility. VIII. žďárské symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, 16.-19.5.2002, abstr. s. 28.
 

213.

Ulčová-Gallová Z., Šůchová H., Rokyta Z.: Seven phospholipid antibodies and zona pellucida antibodies in serum from women with SLE. Clin. and Experim.Rheumatology, 5 th European Conference on SLE, Vougliagmeni-Athens, Greece, 26-30 May, 2002, abstr.s.271.
 

214.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Turek J., Křižanovská K., Rokyta Z.: Antiphospholipid profile in reproductive failure. 8th Congress of the AASIR, Weimar, Německo, abstr. Issue Amer.J. Reprod. Immunol.., September 7.-10. 2002, p.136.
 

215.

Iborra A., Palacio J.R., Mayorga M., Garcia E,., Ulčová-Gallová Z., Martinez P.: Oxidative stress may develop endometrila autoimmune disorders. 8th Congress of the AASIR, Abstr.Issue, Am.J.Reprod.Immunol., Weimar, Německo, September 7-10, p.136-137.
 

216.

Suchá R., Ulčová-Gallová Z., Pavelková-Seifertova P., Křižanovská K., Bouše V., Švábek L., Rokyta P., Balvín M., Pecen L., Rokyta Z.: Fruktóza a glukóza ve folikulární tekutině a v séru stimulovaných žen v programu IVF. Čes.Gynek. 67, 2002, 3, s.144 -148.
 

217.

Madar J., Sula K., Chaloupkova A., Novakova D., Ulcova-Gallova Z., Kinsky R.: Anticardiolipin Autoantibodies in Women Suffering Pregnancy Disorders. LUPUS, an Internat. Journal, 11, 9, 2002, s.614, abstr. posteru, 10th Internat. Congress on Antiphospholipid Antibodies, Taormina, Italie, 29.9.- 4.10.2002.
 

218.

Prochazkova J., Podzimek S., Kucerova H., Bartova J., Sterzl I.,Ulcova-Gallova Z., Stejskal V.: How can dental metals influence the health in patients with antiphospholipid antibodies.. LUPUS, an Internat. Journal, 11, 9, 2002, s. 558. Abstr. prednasky, 10th Internat. Congress on Antiphospholipid Antibodies, Taormina, Italie, 29.9.- 4.10.2002.
 

219.

Ulcova-Gallova Z., Sedlacek D.: Seven antiphospholipid antibodies in HIV positive patients. LUPUS, an International Journal, 11. 9. 2002, s. 570. Abstr. prednasky, l0 th Internat. Congress on Antiphospholipid Antibodies, Taormina, Italie, 29.9.- 4.10.2002, Taormina, Italie, 29.9.- 4.10.02.
 

220.

Sokol D., Vančíková Z., Hamžíková E., Fučíková T., Ulčová-Gallová Z., Štěpán J., Kocna P., Tlaskalová-Hogenová H.: Vyhledávání pacientů s celiakií v České reprublice sérologickými metodami. 19. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, 6.-9.10. 2002, Karlovy Vary, abtsr. in: Alergie roč. 4, suppl. 3, 2002, s.14.
 

221.

Ulčová-Gallová Z., Madar J., Nouza K., Kinský R., Pěknicová J., Mardešic T., Tlaskalová-Hogenová H., Panzner P., Cinek O., Šnajderová M., Křižanovská K., Bouše V., Sedláček D., Rokyta Z.: Reprodukční imunologie. 19.sjez českých a slovenských alergologů a klin. imunol., 6.-9.10.2002, Karlovy Vary, abstr. in Alergie, roč.4, suppl. 3, 2002, s. 36.
 

222.

Procházková J., Kučerová H., Bártová J., Šterzl I., Ulčová-Gallová Z.: Mohou kovy ovlivnit zdravotní stav pacientů s autoimunitním onemocněním? 19. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, 6.-9.10.2002, Karlovy Vary, abstr. in Alergie, roč.4, suppl.3, 2002, str. 62.
 

223.

Hanzlíková J., Panzner P., Ulčová-Gallová Z., Malkusová I., Haschová M., Liška M.: Je u atopiček menší riziko poruch plodnosti? 19.sjezd českých a slovenských alergologů a klin. imunologů, 6.-9.10.2002, Karlovy Vary, abstr. in Alergie Suppl. 3, 2002, str. 66.
 

224.

Beranová M., Šíma P., Baborová L., Bouše V., Švábek L., Rokyta P., Křižanovská K., Suchá R., Ulčová-Gallová Z., Rokyta Z., Vaněček Z.: Studium genetického pozadí cytokinové regulace implantace lidského embrya se zaměřením na vyhledávání mutací genu pro leukemický inhibiční faktor. 19.sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, 6.-9.10.2002, Karlovy Vary, roč.4, suppl. 3, 2002, s.86.
 

225.

Suchá R., Ulčová-Gallová Z., Pikner R., Bouše V., Křižanovksá K., Topolčan O., Švábek L., Rokyta P., Rokyta Z.: Dlouhý a krátký stimulační protokol v IVF: hormonální hladiny ve folikulární tekutině a v séru. Praktická Gynek. 4/2002, s.22-25.
 

226.

Ulčová-Gallová Z.: Imunologická příčina poruchy plodnosti. Moderní Gynek. a porodnictví 11, 2002, 4, s.553 - 560.
227. Ulčová-Gallová Z.: Annexin V a protilátky proti annexinu V v souvislosti se selháváním lidské reprodukce. Moderni Gynek. a porodnictví 11, 2002, 4, s.561 - 564.
 

228.

Beranová M., Baborová L., Ulčová-Gallová Z., Rokyta Z., Šíma P.: Contribution to the elucidation of the embryo-endometrial communication: Developing new tools for the idiopathic infertility diagnostics based on the screening for the leucemia-inhibitory factor gene mutations using the temperature gradient gel electrophoresis (TGGE). The Endocrine Society ´s 84 th Annual meeting with the Focus on The Impact of the Human Genome on Endocrinol., abstr. ENDO San Francisco, 2002, p.
 

229.

Beranová M., Vaněček T., Baborová L., Ulčová-Gallová Z., Šíma P.. New screening method for identification of leukemia-inhibitory factor gene mutations using the temperature gradient gel elevtrophoresis (TGGE). Trends and perspectives of contemporary morphology. ISBN 80-8500-6, 2002, abstr. p. 6.
 

230.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Rokyta Z.: Hmotnost a poruchy reprodukce. Sborník Lék., vol, 103, 4, 2002, s. 517 - 526.
 

231.

Křižanovska K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Švábek L., Rokyta Z., Suchá R., Rokyta Z.: Analysis of the zona pellucida in human oocytes and embryo in an assisted reproduction program. Ces.Gynek. 2002, 67 (4), s. 197-202.

 

232.

Přibylová L., Podzimek Š.,Ulčová-Gallová Z., Procházková J., Bártová J., Rokyta Z.: Protilátky proti spermiím a imunologická intolerance některých kovů u neplodných párů. Čes.Gynek. 68, 2003, 2, s.106 -110.
 

233.

Ulčová-Gallová Z.: Poruchy plodnosti z pohledu reprodukčního imunologa a gynekologa. VIII. rožnovské alergo-imunologické dny, abstr. Rožnov pod Radhoštěm, 16.-17.5. 2003, s. 5.
 

234.

Ulčová-Gallová Z., Šemberová J., Pískatá M., Nováková P., Bouše V., Křižanovská K., Mičanová Z., Rokyta Z., Suchá R.: Analysis of seven various antiphospholipid antibodies in 2965 infertile women. IX. symposium českých reprod. imunol. s mezin. účastí, Žďár nad Sázavou, 22.-25.5.2003, abstr. s. 4.
 

235.

Suchá R., Ulčová-Gallová Z., Panzner P., Bouše V., Rokyta P., Švábek L., Křižanovská K., Rokyta Z.: Immunological parameters in serum and folicullar fluid in IVF treated women. IX. žďárské symposium českých reprod. imunol. s mezinárod. účastí, Žďár nad Sázavou, 22.-25.5.2003, abstr. s. 6.
 

236.

Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Nováková P., Mičanová Z., Suchá R., Bouše V., Rokyta Z.: Detection of antizonal antibodies in cervical ovulatory mucus, and in serum in patients with fertility. IX. žďárské symposium českých reprod. imunol. s mezin. účastí, Žďár nad Sázavou, 22.- 25.5.2003, abstr. s. 7.
 

237.

Křižanovská K., Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Švábek L., Rokyta P., Suchá R., Kučerová J., Rokyta Z.: Some antibodies in women suffering from polycystic ovarien syndrom in the IVF programme. IX. ždárské symposium českých reprod. imunologů, Žďár nad Sázavou, 22.-25.5.2003, abstr, s. 9.
 

238.

Pavlásek J., Pěknicová J., Ulčová-Gallová Z., Nováková P., Mičanová Z., Rokyta Z.: Significance of the acrosome reaction and sperm agglutinating antibodies in human semen. IX. žďárské symposium českých reprod. imunol. s mezinár. účastí, 22-.25.5.2003, abstr.s.16.
 

239.

Ulčová-Gallová Z., Bouše V., Svábek L., Rokyta Z.: Immunological parameters in endometriosis. the 4th congress of European Society for Reprod. and Developmental Immunology, abstr. in J. Reprod. Immunol. 58, 2, 2003, s.126.
 

240.

Podzimek A., Procházková J., Přibylová L., Bártová J., Ulčová-Gallová Z., Mrklas L., Stejskal V.D.M.: Vliv těžkých kovů na imunitní reakci u pacientů s prokázanou neplodností. Čas.Lék.čes. 142, 2003, s.285 -288.
 

241.

Hanzlíková J., Panzner P., Ulčová-Gallová Z., Malkusová I., Liška M., Haschová M.: Is frequency of atopy reduced in women with idiopathic failure in reproduction? XXII. Congress of the European Acad. of Allergol. and clin. Immunol., 7-11 June 2003, Paríž, Francie, abstr. str. 295.
 

242.

Ulcova-Gallova Z., Novakova P., Micanova Z., Rokyta Z.: Infertile Couple and Reproductive Immunology. Abstr. 10th Jubilee International Symposium of Immunology of Repordutcion, Varna, 4-6 September 2003, p.93-94.
 

243.

Ulčová-Gallová Z.: Poruchy plodnosti z pohledu reprodukčního imunologa a gynekologa. Alergie, roč.5, 2, 2003, s.42 - 46.
 

244.

Pěknicová J., Ulčová-Gallová Z., Chládek D., Pavlásek J., Teplá O.: Využití monoklonálních protilátek proti akrozomálním proteinům lidských spermií k testování stavu akrozomu u neplodných mužů. XX. Kongres slovenských a českých alergologů a imunologů a X. kongres SIS a ČIS, Banska Bystrica 1.- 4.10. 2003, abstr. s. 38 -39.
 

245.

Ulčová-Gallová Z., Nováková P., Mičanová Z., Rokyta Z.: Sedm různých antifosfolipidových protilátek v souboru 2 965 žen s poruchami plodnosti. XX. Kongres slovenských a českých alergologů a imunologů a X. kongres SIS a ČIS, Banska Bystrica, 1.- 4.10. 2003, s. 47.
 

246.

Beranová M., Šíma P., Rokyta Z., Ulčová-Gallová Z., Vaněček T., Šíma R.: On the search for the genetic background of thr primary idiopathic infertility: the leukemia-inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women. Fertil. Steril. 2003, 80 (S3): 89 - 90.
 

247.

Shoenfeld Z., Krause I., Kvapil F., Sulkes J., Lev S., von Landenberg P., Font J., Zaech J., Cervera R., Piette J.C., Boffa M.C., Khamashta M.A., Bertolaccini M.L., Hughes G.R., Youinou P., Meroni P.L., Pengo V., Alves J.D., Tincani A., Szegedi G., Lakos G., Sturfelt G., Jonsen A., Koike T., Sanmarco N., Ruffatti A., Ulcova-Gallova Z., Prapornik S., Rozman B., Lorber M., Vriezman V.B., Blank M.: Prevalence and Clinical Correlations of Antibodies against Six Beta2-Glycoprotein I-related peptides in the antiphospholipid syndrome. J.Clinic.Immunology, 23. 5. 2003, s. 377 - 384.
 

248.

Šemberová J., Ulčová-Gallová Z., Manthay A., Pískatá M., Balvín M., Milichovská L., Bouše V., Křižanovská K., Rokyta Z.: ELISA Detection of Antichlamydial Antibodies in Non standard Biological Fluids and their Relationship to female Infertility. Clinical Application of Immunol., 2, 2003, s. 250 - 254.
 

249.

Rokyta Z., Beranová M., Ulčova-Gallová Z., Sima P.: The leukemia – inhibitor Factor gene mutation in the population of infertile woemn, a possible cause of embryo implantation failure. Abstract, XVII FIGO World Congress of Gynecol. Obstetr., Nov. 2. -7. 2003, Santiago, Chile, Intern. J.Gynecl.Obstet. vol. 83, suppl. 3, p.78.
 

250.

Snajdrova M., Cinek O., Ulcova-Gallova Z., Drevinek P., Sedlakova P., Uhrova E., Mardesic T.: Lack of immunogenetic association of female infertilitz positive for autoantibodies against oocyte zona pellucida. Abstr., XVII FIGO World Congr of Gynecol. Obstetrics, Nov. 2.-7. 2003, Santiago, Chile, Intern. J.od Gynec. Obstetr., vol. 83, suppl.3, p. 98 - 99.
 

251.

Sedláček D., Ulčová-Gallová Z., Milichovská L., Nováková P., Rokyta Z.: Seven Antiphospholipid antibodies in HIV positive Patients: Correlation with Clinical Course and Laboratory Findings. Amer. J.Reprod. Immunol. 30, 2003, s. 439 - 443.
 

252.

Kreuzberg B., Kastner J., Novotný Z., Ulčová-Gallová Z., Opatrný V., Mukenšnábl P.: Přínos vyšetření magnetickou rezonancí v diagnostice endometriózy. Česká radiologie, 58, 2004, s. 79 - 85.
 

253.

Šemberová J., Manthey A., Ulčová-Gallová Z., Pískatá M., Milichovská L., Rokyta Z.: Určení antichlamydiových protilátek v nestandardních biologických tekutinách u žen s poruchami plodnosti. Čes.Gynek. 69, 2004, 3, s. 210 - 214.
 

254.

Ulčová-Gallová Z., Babčová K., Nováková P., Mičanová Z., Rokyta Z.: Antizonální protilátky v ovulačním hlenu a v séru pacientek s poruchami plodnosti. Čes.Gynek. 69, 2004, 3, s. 215 - 218.
 

255.

Petrlová B., Hejda V., Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Rokyta Z.: Porovnání ukazatelů steroidního metabolismu v endometriu s endometriózou, s hyperplazií a bez těchto patologických změn. Čes.Gynek. 69, 2004, 3, s.218 - 224.
 

256.

Ulčová-Gallová Z., Nováková P., Babčová K., Mičanová Z., Bibková K., Rokyta Z.: Early pregancy loss after repeated IVF and autoantiboides against prothrombin, annexin V, and other six various phoapholipids.European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, oral, abstr. p. 470.
 

257.

Tlaskalová-Hogenová H., Ulčová-Gallová Z., Tučková L., Kverka M., Hrnčíř T., Sokol D., Štěpánková R., Hudcová T., Kozáková H., Lodninová-Žádníková R.: Mucosal defense against infection. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, oral, abstr. p .450.
 

258.

Sedláková A., Elzeinova F., Bukovsky A., Madar J., Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: Application of monoclonal antibodies against trophoblastic cells to study female infertility. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, abstr. p. 482.
 

259.

Šima P., Králíčková M., Rokyta Z., Ulčová-Gallová Z., Vaněček T., Šima R.: The detection of gene mutations by the temperature gradient gel electrophoresis as a possible new diagnostic tool in state of impaired fertility. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, oral, abstr. p. 488.
 

260. Hanzlíková J., Panzner P., Ulcova-Gallova Z., Malkusová I., Liška M.: He idiopathic failure in reproduction and the frequency of atopy. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, abstr. p. 489.
 

261.

Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Nováková P., Mičanová Z., Rokyta Z.: Fertility failure and antizonal antibodies in cervical ovulatory mucus, and in serum. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, abstr. p. 491.
 

262.

Cibulka J., Ulcova-Gallova Z., Babcova K., Krauz V., Balvin M., Novakova P., Bibkova K., Micanova Z., Rokyta Z.: Electrophoretic analyse (SDS-PAGE) of ovulatory cervical mucus in patiens with IVF failure and with local sperm antibodies. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, abstr. p. 491.
 

263.

Podzimek S., Prochazkova J., Bultasova L., Bartova J., Ulcova-Gallova Z., Mrklas L.: The effect of haevy metals on immune reactions in patiens with infertility. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30-July 3, 2004, abstr. p. 493.
 

264.

Palacio J.R., Iborra A., Ulcova-Gallova Z., Badia R., Martinez P.: Auantibodies to oxidative modified proteins in serum from polycystic ovary syndrome patiens.
European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30 - July 3, 2004, abstr. p. 495.
 

265.

Sucha R., Ulcova-Gallova Z., Panzner P., Gorcikova J., Hradecky L., Rokyta Z.: Some immunological parameters of follicular fluid in IVF-treated women. European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30 - July 3, 2004, abstr. p. 496.
 

266.

Sedláček D., Ulčová-Gallová Z., Šubrt I., Nováková P., Milichovská L.: Do any correlations between antiphospholipid antibodies production and chemokine gene mutations in HAART-treated HIV positive patients exists? European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30 - July 3, 2004, abstr. p. 497.
 

267.

Shoenfeld Y., Lev S., Blatt I., Blank M., Font J., von Landenberg P., Lev Zaech J., Crevera R., Piette J.C., Bertolaccini M.L., Hughes C.R., Zouino Neroní P.L., Penzo V., Alves J.D., Tincani A., Szegedi G., Lakos G., Sturt G., Honsem A., Koike T., Sanmarco M., Ruffatti A., Ulcova-Gallova Z., Praprotnik S., Rozman B., Lorber M., Chapman J., van Breda-Vriezm P.J., Damoiseaux J.: Features associated with epilepsy in the antiphospholipid syndrome. J.Rheumatol. 2004, Jul 31(7), s.1344 - 8.
 

268.

Pavlásek J., Pěknicová J., Ulčová-Gallová Z., Nováková P., Reischig J., Mičanová Z., Rokyta Z.: Význam určování intra-akrozomálních proteinů a protilátek proti spermiím v lidské reprodukci. Čes.Gynek. 69, 2004, 4, s. 306 - 311.
 

269.

Ulčová-Gallová Z., Nováková P., Milichovská L., Šemberová J., Pískatá M., Suchá R., Rokyta Z., Mičanová Z., Bibková K.: Reproductive failure in 2965 women and serum analysis of seven various antiphospholipid antibodies. IX. International Congress of Repris. Immunol., Hakone, Japan, Oct. 11-15, 2004, abstr in Amer Journal reprod. Immunol. 52, 1, Oct 2004, p.25.
 

270.

Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Hadravská Š., Kyselová V., Balvín M., Mičanová Z., Bibková K., Rokyta Z.: Anti-annexin V and Anti-Prothrombin Antibodies in Reproductive Failure in Correlation with Seven Antiphospholipid Antibodies, Placenta Annexin V Receptors. Post-congress Kyoto Symposium of 9th International Congress of Reprod. Immunol., Oct. 16, 2004, abstr. book p.20.
 

271.

Hanzlíková J., Ulčová-Gallová Z., Malkusová I., Panzner P.: Idiopatické poruchy reprodukce a výskyt atopie. Abtsr, XXI. sjezdu čes. a slov. alergologů a klinických imunologů, Brno, 3.- 6.11.2004, in Alergie, str. 33.
 

272.

Ulčová-Gallová Z., Mičanová Z., Bibková K., Kyselová V., Mukenšnábl P., Hadravská Š.:Úloha anti-annexinových protilátek v reprodukci. Abtsr, XXI.sjezdu čes. a slov. alergologů a klinických imunologů, Brno, 3.- 6.11.2004, in Alergie, str. 34.
 

273.

Ulčová-Gallová Z.: Evropský kongres reprodukční imunologie-zpráva, Plzeň, 30.6.-3.7.2004, Imunol.zpravodaj, roč. XIX (XXXIII), 2, 2004, s.22 - 23.
 

274.

Uher P., Králíčková M., Suchá R., Šíma P., Rokyta Z., Ulčová-Gallová Z., Vaněček T., Šíma R., Hes O.: Leukemia inhibitory factor gene mutations contribute to embryo implantation failure in infertile women. 20. Jahrestagung der osterreichischen Gesellschaft fur Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, 14.-16.10.2004, Maria Taferl, Rakousko.
 

275.

Králíčková M., Suchá R., Uher P., Šíma R., Rokyta Z., Ulčová-Gallová Z., Vaněček T., Šíma R., Hes O.: Mutace genu pro leukemický inhibiční faktor přispívá k selhání implantace embrya u infertilních žen. Mezin. symposium asistované reprodukce, 22.-23.10.2004, Senohraby, abtsr. S. 38 - 39.
 


2005 ...

276.
Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Hadravská Š., Kyselová V., Balvín M., Micanová Z., Bibková Z., Rokyta Z.: Anti-annexin V, placenta annexin V receptors and antiprothrombin antibodies in correlation with seven antiphospholipid antibodies. Immunobiology, vol. 209, Suppl. 1, abstr. 2nd Tutzing Antiphospholipid Conference, 18.-21.4.2005, p. 10.

277.
Korabečná M., Horinek A., Ulčová-Gallová Z., Calda P., Nouzová K., Visková H., Bezdičková D.: Quantification of cell-free fetal DNA in the maternal circulation and its correlation with clinical outcome of pregnancy. European J. of Human Genetics, European Human Genetics Conference 2005, May 7-10, 2005, Prague, abstr. , p.236

278.
Sedláková A., Elzeinová F., Bukovský A., Madar J., Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: Application of monoclonal antibodies against human trophoblast to study female infertility. XIth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Zdar nad Sazavou, 26-29 May, 2005, abstr. p.39

279.
Červenková Z., Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J., Mičanová Z., Bibková K., Hodinová A., Rokyta Z.: Inhibin B and andrological factor. XIth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Zdar nad Sazavou, 26-29 May, abstr. p. 16.

280.
Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J., Červenková Z., Mičanová Z., Bibková K.:Analysis of 355 sperm parameters in men from infertile couples. XIth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Zdar nad Sazavou, 26-29 May, 2005, p.17

281.
Cibulka J., Ulčová-Gallová Z., Balvín M., Krauz V., Reischig J., Bibková K., Mičanová Z., Rokyta Z.: Isolation and immunological identification of serum spermagglutinating antibody from inertile woman. XIth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Zdar nad Sazavou, 26-29 May, 2005, p.15

282.
Gruberová J., Biková S., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z., Hodinová A., Rokyta Z.:pH of ovulatory cervical mucus and local spermagglutinating antibodies in 127 women withfertility disorders. XIth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Zdar nad Sazavou, 26-29 May, 2005, p.14

283.

Biková S., Gruberová J., Ulčová-Gallová Z., Hodinová A., Reischig J., Mičanová Z., Bibková K., Rokyta Z.: Arborization of ovulatory cervical mucus in 127 patients with fertility disorders. XIth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Zdar nad Sazavou, 26-29 May, 2005, p.13
 

284.
Ulcova-Gallova Z., Krauz V.,Novakova P., Milichovska L., Micanova Z., Bibkova K., Sucha R., Turek J., Balvin M., Rokyta Z.: Anti-Phospholipid Antibodies against Phosphatidylinositol, and Phosphatidylserine are More Significant in Reproductive Failure than Antibodies against Cardiolipin only. Amer.J.of Reprod. Immunol., 54, 2005, s. 112-117.

285.
Ulcova-Gallova Z.: Antiphospholipid antibodies and reproductive failure. Chem. Immunol.Allergy, 2005, 88, p.139-149.

286.
Podzimek S., Prochazkova J., Bultasova L.,Bartova J., Ulcova-Gallova Z.,Mrklas L., Stejskal V.D.:Senzitization to inorganic mercury could be a risk factor for infertility. Neuro Endocrinol Lett 2005, Aug 30, 26(4),p.277-282

287.
Korabecná M., Horinek A., Ulcova-Gallova Z., Calda P., Nouzova K., Viskova H., Bezdičková D.: Quantification of cell-free DNA in Materna circulation and its diagnostic potenciál. The fourth European-American School in forensis genetics and mayo cloníc course in advanced molecular and cellular medicíně. Sept. 5-9, 2005, Dubrovník, Croatia, p.128 (abstr)

288.
Ulčová-Gallová Z., Kyselová V., Bibková K., Mičanová Z., Muenšnábl P., Hadravská Š., Balvín M., Rokyta Z.: Úloha protilátek proti annexinu V v diagnóze samovolný potrat. XXII.sjezd slovenských a českých alergologů a klin. imunologů, Prešov, abstr. in Klinická imunologia a alergológia, 3/2005, s. 31-32 

289.

Cibulka J., Ulčová-Gallová Z., Babčová K., Krauz V., Balvín M., Bibková K., Mičanová Z., Rokyta Z.: Elektroforetická analýza (SDS PAGE) ovulačního cervikálního hlenu pacientek s poruchou fertility a po neúspěšném IVF. Čs.Gynek. 70, 2005, 5, s.331-335

 

290.

Ulčová-Gallová Z.,: Imunologická příčina potrácivosti. Klinická imunológia a alergológia, 1, 2005, s. 8-10

 

291.

Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Hadravská Š., Kyselová V., Bibková K., Mičanová Z., Rokyta Z.: Protilátky proti annexinu V, prothrombinu, fosfolipidu a časné těhotenské ztráty. Annexin V receptory. Praktická gynekologie 6/2005, abstr. str.12 , in Konference reprodukční medicíny, Brno, 23.-24.11.2005
 

292.
Králíčková M., Uher P., Suchá R., Šíma R., Vaněček T., Ulčová-Gallová Z., Šíma P., Rokyta Z.: Mutace v genu pro leukemický inhibiční faktor (LIF) ovlivňující přítomnost antifosfolipidových protilátek v séru neplodných žen. Praktická gynekologie 6/2005, abstr. str.22 , in Konference reprodukční medicíny, Brno, 23.-24.11.2005

 

293.
Ulcova-Gallova Z., Mukensnabl P, Hadravska S., Kyselova V., Slechtova J., Micanova Z., Bibkova K., Balvan M., Rokyta Z.: Antibodies Against Annexin V and Prothrombin, Thein Correlation with Other Anti-phospholipid Antibodies in Recurrent Pregnancy Loss. J.Reprod.&Contraception 16, (1), 2005, p. 35-46
 

294.

Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Hadravská Š., Kyselova V., Bibkova K., Mičanová Z., Rokyta Z.: Protilátky proti annexinu V, prothrombinu, fosfolipidům a časné těhotenské ztráty. Annexin V receptory. Praktická Gynek. 6/05, 4. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 15.symposium asist. Reprodukce, s. 13.
 

295.
Ulčová-Gallová Z.: Potrácivost-infertilitas z pohledu reprodukční imunologie. Martinské dny (30.3.-1.4.05), Klinická imunologia a alergologia, abstr., 2/2005, s.36

 

296.

Červenková Z., Ulčová-Gallová Z., Babčová K., Rokyta Z.: Současné poznatky o inhibinech A a B. The present knowledge on inhibin B and A. Čes.Gynek. 71, 2006, 1, s.79-82.


297.
Gruberová J., Biková S., Ulčová-Gallová Z., Reischig J., Rokyta Z.: Ovulatory Mucus and its pH, Arborization and Spermagglutinating Antiboides in Women with Fertility disorders. Čs.Gynek. 71, 2006, 1, s. 36-40

 

298.

Kralickova M., Sima R., Vaněček T.,Rokyta Z., Ulcova-Gallova Z., Sucha R., Uher P., Hes O.: Leukemia inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women are not restricted to nulligravid patients.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Mar 16

 

299.

Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Červenková Z., Pěknicová J., Panzner P., Mičanová Z., Bibková K., Rokyta Z.: Inhibin B and Intraacrosomal Proteins in Men from the Couples with Fertility Disorders. Čes.Gynek. 71, 2006, 2, s. 111-117.

300.
Ulcova-Gallova Z.: Infertility - the attack of immunity. Grada Publishing, 2006, 1-144.

301.
Palacio J.R., Iborra A., Ulcova-Gallova Z., Badia R., Martinez P.: The presence of antibodies to oxidative modified proteins in serum from polycystic ovary syndrome patients. Clin Exp Immunol. 2006 May;144(2):217-22.

302.
Ulčová-Gallová Z., Turek J., Bibková K., Mičanová Z., Panzner P., Balvín M., Rokyta Z.: Sérové protilátky proti annexinu V a jiným fosfolipidům u žen s poruchou plodnosti. Čes.Gynek. 71, 2006, 3, s. 200-203

303.
Zimolová M., Kontrová K., Cibulka J., Zídková J., Ulčová-Gallová Z.: Separation and Identification of Human Sperm Antigens and Thein Recognition by Antibodies Presented in Woman Blood Sera. XII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, abstr. Žďár nad Sázavou, 25.-28.5.2006, p.21

304.
Hušáková P., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z.: Local Sperm Antibodies and levels of Immunoglobulins A and G in Ovulatory Cervical Mucus . XII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, abstr. Žďár nad Sázavou, 25.-28.5.2006, p.22

305.
Gruberová J., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z., Pěknicová J.: Is the Laminin-1 Marker of Decreased Fertility? XII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, abstr. Žďár nad Sázavou, 25.-28.5.2006, p.23

306.
Cibulka J., Balvín M., Kontrová K., Ulčová-Gallová Z., Zídková J., Bibková K., Michnová Z.: Human Sperm Antigens for Immunoblotting. XII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, abstr. Žďár nad Sázavou, 25.-28.5.2006, p.24

307.
Hradecký L., Suchá R., Uher P., Ulčová-Gallová Z., Rokyta Z.: Intracytoplasmic Morfologically Selected Sperm Injection (IMSI) – a New Metod in the Treatment of Andrological Factor of Infertility. XII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, abstr. Žďár nad Sázavou, 25.-28.5.2006, p.37

308.
Králíčková M., Šíma R., Ulčová-Gallová Z., Vaněček T., Křižan J., Suchá R., Uher P., Rokyta Z., Šíma P.: The Leukemia Inhibitory Factor (LIF) Gene Mutations in Women-Their Prevalence and Impact on fertility: New Findings Buried Our Expectations. XII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, abstr. Žďár nad Sázavou, 25.-28.5.2006, p.46

309.
Sedláková A., Elzeinová F., Bukovský A., Madar J., Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: Anti-Trophoblast Antipody: Possible Marker of Placenta Abnormalities. XII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, abstr. Žďár nad Sázavou, 25.-28.5.2006, p. 47
 

310.
Ulcova-Gallova Z., Peknicova J., Babcova K., Cervenkova Z., Micanova Z., Bibkova K.: The role of inhibin B, and intraacrosomal proteins in men from the infertile couples. Inhibin A and B in women undergoing the IVF. 11 th International Symposium of Imunology of Reprod., June 2-4, 2006, Varna, p.54-55
 

311.
Ulcova-Gallova Z., Bartova J., Kverka M., Bibkova K., Micanova Z., Hodinova A., Tlaskalova-Hogenova H.: Peripeheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) in Infertile Women with Serum Antisperm Antibodies Produce Different Spektra of Cytokines after in vitro Stimulation with Sperm Cells. Fourth European Congress of Reproductive Imunology, Graz, Austria, July 5-9, 2006, abstr. in AJRI, 56, 1, 2006, p.15-16
 

312.
Kralickova M., Uher P., Ulcova-Gallova Z., Sima R., Vaněček T., Sucha R., Krizan J., Sima P., Rokyta Z.: The Leukemia Inhibitory Factor G gene. Mutations affect Fertility- to Whom and How? Fourth European Congress of Reproductive Imunology, Graz, Austria, July 5-9, 2006, abstr. in AJRI, 56, 1, 2006, p.20
 

313.
Tlaskalova –Hognova H., Kverka M., Kosinova-Zadnikova R., Kocourova I., Burianova J., Prokesova L., Zizka J., Bartova J., Tuckova L., Ulcova-Gallova Z.: Biologically Aktive Components of Human Kolostrum and Milk Analyse by Multiplex Proteomic Approach. Fourth European Congress of Reproductive Imunology, Graz, Austria, July 5-9, 2006, abstr. in AJRI, 56, 1, 2006, p.20

314.
Ulcova-Gallova Z., Krauz V., Novakova P., Milichovska L., Micanova Z., Bibkova K., Sucha R., Turek J., Balvan M., Rokyta Z.: Anti-Phospholipid Antibodies Against Phosphatidylinositol, and Phosphatidylserine are more Significant in Reproductive Failure than Antibodies Against Cardiolipin Only. Abstr. in VIIth Royan International Congress of Reproductive Biomedicine and Stem Cell, Teheran, Iran, Sept. 13-15, 2006, p. 34.

315.
Ulcova-Gallova Z.: The Significance of Antiphospholipid Antibodies in reproductive Failure. Abstr. in VIIth Royan International Congress of Reproductive Biomedicine and Stem Cell, Teheran, Iran, Sept. 13-15, 2006, p. 34-35.

316.
Pěknicová J., Jonáková V., Ulčová-Gallová Z., Madar J., Sedláková A.: Monoklonální protilátky jako nástroj k detekci lidské neplodnosti. Abstr. XXIII. Sjezdu českých a slovenských alergologů a imunologů a XI. Kongres českých a slovenských imunologů, Hradec Králové, 25-28.10.2006, s.95

317.
Ulčová-Gallová Z., Bártová J., Kverka M., Bibková K., Mičanová Z., Tlaskalová-Hogenová H., Kormunda S.: Periferní mononukleární buňky (PBMC) neplodných žen s prokázanými celkovými protilátkami proti spermiím produkují po stimulaci spermiemi různá spektra cytokinů. Abstr. XXIII. Sjezdu českých a slovenských alergologů a imunologů a XI. Kongres českých a slovenských imunologů, Hradec Králové, 25-28.10.2006, s.96

318.
Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Hadravská Š., Bibková K., Šlechtová J., Kyselová V., Mičanová Z., Rokyta Z.: Placenta and Annexin V Receptors, Antibodies against Annexin V and against Other Phospholipids in Patients with Recurrent Pregnancy Loss. Ces.Gynekol. 71, 2006, 6, s. 469-473.
 

319.

Palacio J.R., Iborra A., Ulcova-Gallova Z., Badia R., Martinez P.: Autoimmune response to oxidative modified proteins in women with polycystic ovary syndrom. Autoimmunity rev., abstr.-lecture, of 5th International congress on Autoimmunity, Sorrento, Italy, Dec. 2006, p.158

 

320.

SanMarco M., Reber G., Beziane A., Gaipl U., Gilburd B., Massai G., Meissner, Ulcova-Gallova Z., Ponard D., Boffa M.C.: European Multicentric Evaluation of the ELISA for Anti-phosphatidylethanolamine Antibodies, Abstr. in Clinical and Experimental Rheumatology, vol. 25, N 2, 2005, p. 42 ( XIIth International Congress on Antiphopholipid Antibodies, and V th International Conference on Sexula Hormones, Pregnancy and Rheumatic Disease), Florence, Italy, April 20-21, 2007.

321.

Ulcova-Gallova Z., Peknicova J., Babcova K., Cibulka J., Cervenkova Z., Bibkova K., Micanova Z.: Inhibin A and B, Intraacrosomal Proteins and Sperm Antibodies in Men from the Infertile Couples. Abstr. of International Congress of Andrology, May 17-19, 2007, Varna, Bulgaria, p. 102-104.

322.

Cibulka J., Balvin M., Kontrova K., Ulcova-Gallova Z., Zidkova J., Bibkova K., Micanova Z.: Human Sperm Antigen Panel for Immunoblotting Techniques. Abstr. of International Congress of Andrology, May 17-19, 2007, Varna, Bulgaria, p.108-111.

323.

Oborna I., Ulcova-Gallova Z., Brezinova J., Machovska K., Svobodova M., Fingerova H.: Some Immunological Factors-an Independent Category in the Infertility Treatment? XIII th Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 24-27 May, 2007, abstr. p.19-20.

324.

Ryantova M., Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z.: Levels of Prostaglandin E2 (PGE2) in cervical Ovulatory Mucus in Women with Spontaneous Miscarriages. XIII th Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 24-27 May, 2007, abstr. p.23-24.
 

325. Kralova A., Svetlikova M., Madar J., Ulcova-Gallova Z., Bukovsky A., Peknicova J.: Differential Transferrin Expression in Normal and Abnormal Placentae. XIII th Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 24-27 May, 2007, abstr. p.27.

326.

Zimolova M., Cibulka J., Kontrova K., Sedlackova T., Zidkova J., Ulcova-Gallova Z.: Recognition of Human Sperm Antigens by Antibodies Presented in Male and Female Blood Sera. XIII th symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 24-27 May, 2007, abstr. p.32.

327.

Cibulka J., Zimolova M., Balvin M., Ulcova-Gallova Z., Zidkova J., Bibkova K., Micanova Z.: Identification of Sperm Immunodominant Fractions by the Western Blotting Methods. XIII th Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 24-27 May, 2007, abstr. p.33.

328.

Husakova P., Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z.,Peknicova J.: Semen Quality of our University Students: a Prospective Study. XIII th Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 24-27 May, 2007, abstr. p.40.
 

329.
Ulcova-Gallova Z., Bartova J., Kverka M., Bibkova K., Micanova Z., Tlaskalova-Hogenova H.: Th1 and Th2 cytokines after in vitro PBMC stimulation with sperm cells/ antigens in infertile women and men with sperm antibodies. Abstr. of Xth International Congress of Reproductive Immunology, June 10-14, 2007, Opathija, Croatia, in AJRI, 57, 6, 2007, p.394.

330.
Ulcova-Gallova Z., Peknicova J., Babcova K., Cibulka J., Cervenkova Z., Bibkova K., Micanova Z.: Inhibin B, Intracrosomal Proteins and sperm antibodies in men from Infertile Couples. Abstr. 5th European Congress of Reproductive Immunology, Berlin, Germany, Aug.30-Sept. 3, 2007, p. 220-221
 

331.
Králíčková M., Šíma R., Martínek P., Vaněček T., Ulčová-Gallová Z., Šíma P. et al.: Tje Leukemia Inhibitory Factor Gene Mutations in the Population of Infertile Women: The Heterozygote Transition G to A on the position 3400 Does not Affetc the Outcome of the Infertility Treatment.Čes.Gynek. 72, 2007, 4, s. 293-298

332.
Gruberová J., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z., Králíčková M.,Novotný Z., Rokyta Z.: Are the Antibodies against Laminin-1 the significant Marker of Decreased Fertility in Women? Čes.Gynek. 72, 2007, 4, s.284-286

333.
Šlechtová J.,Hajšmanová Z., Perlík R. , Ulčová-Gallová Z.: Is possible the monitoring of evaluation of hemostasis and influence of heparin in pregnancy? Trombosis and hemostasis, congress, Hradec Karlove, XIVth Czech-Slovak conference about trombosis and hemostasis, May, 2007, abstr. p. 137

334.
Sanmarco M., Reber G., Béziane A., Gaipl U., Gilburd B., Massai G., Ulčová-Gallová Z., Ponard D., Boffa M.C.: European multicentric evaluation of the ELISA for anti-phosphatidylethanolamine antibodies. Sixth meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, Oct. 12-13, 2007, Ljubljana, Slovenia, lecture, abstr. p.12

335.
Ulcova-Gallova Z., Subrt I., Bibkova K., Micanova Z.: Unexplained repeated pregnancy losses and proportion of various types of antiphospholipid antibodies, thyroid antibodies, and trombophilic factors. Sixth meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, Oct. 12-13, 2007, Ljubljana, Slovenia, lecture, abstr. p. 30

336.
Šubrt I., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Hejnalová M., Černá M.: Trombophilic factors and repeated spontaneous miscarriages-multifaktorial model. Czech congress of the Society of medical genetic CLS JEP and 40th anniversery of cytogenetic conference, Prague, Sept.19-21, 2007, lecture, abstr.

337.
Králíčková M., Ulčová-Gallová Z., Šíma R., Vaněček T., Šíma P., Křižan J., Suchá R., Uher P., Hes O., Novotný Z., Rokyta Z., Větvička V.:Association of the Leukemia Inhibitory Factor Gene Mutation and the Antiphospholipid Antibodies in the Peripheral Blood of Infertile Women. Folia Microbiol. 52 (5), 543-548 (2007)
 

338.
I.Šubrt, M.Dajbychová, Z.Ulčová-Gallová, L.Hradecký: Occurence of Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Polymorphismus in Women with Pregnancy Complications. Int. J.Fertil Wom Med TK, 2007, 2, p. 1-8.
 

 


2008


339.
Husakova P., Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z.: Semen quality of Pilsner University students. Cas.Lek. ces. 2008, 147 (2), p. 85-8.

340.
Ulcova-Gallova Z.: Through and through sex hormons and allergic diseases. XVII. Sumperk days of allergology and clinical immunology, Kouty nad Desnou, 4.and 5. 4.2008, paper, abstr. p. 8-9.


341.
Červená R., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Míčanová Z.: The antibodies against laminin-1 in serum and peritoneal fluid in patients with endometriosis and polycystic ovaries. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.22.

342.
Ryantová M.,Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Míčanová Z.: Prostaglandins (PGE1), E2 (PGE2) and F2α (PGF2α) in cervical ovulatory mucus in women with spontaneous miscarriages, in serum and peritoneal fluid in women with endoemtriosis. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.23-24

343.
Kohoutová, A., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z.: Anti-gliadin antibodies in infertile patients. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.25

344.
Ježková J., Ulčová – Gallová, Z., Bibková K.,Mičanová Z.: Antibodies against ovary in serum and peritoneal fluid in patients with endometriosis. XIVth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.26

345.
Čedíková M., Černá L., Ulčová-Gallová, Z., Hodinová A., Bibková K., Mičanová Z: Answers of Pilsner University students based on our questionnaire. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.27.

346.
Černá L., Čedíková M., Ulčová-Gallová, Z., Hodinová A., Bibková K., Mičanová Z.: The lifestyle of Pilsner University female students and its effect on vaginal mycosis. XIVth symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.28

347.
Králová A., Světlíková M., Madra J., Ulčová-Gallová Z., Bukovský A., Pěknicová J.: Detection of transferrin in placentae from normla and abnormal pregnancies. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.34.

348.
Hušáková P., Ulčová-Gallová, Z., Bibková K., Mičanová Z. : Relationship between sperm agglutinating antibodies and round cells with type of spermiogramme. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.35

349.
Machartová L., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z. : Annexin V antigens and nati-annexin antibodies in seminal plasma. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.36.

350.
Cibulka ., Ulčová-Gallová Z.: Preparation of mixed antigens of human spermatozoa for immunoblotting-immunofluorescent study. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.37.

351.
Zídková, J., Sedláčková T., Cibulka J., Kontrová K., Zimolová M., Brázdová A., Senechal H., Peltre G., Ulčová-Gallová Z.: Identification of human sperm antigens by antisperm antibodies from human sera. The Castle, Zdar nad Sazavou, May 30-June 01, 2008, abstr. book , p.34-45

352.
Horinek A., Korabecna M., Panczak A., Ulcova-Gallova Z., Nouzova K., Calda P., Hancarova M.:Cell-Free Fetal DNA in MAternal Plasma during Physiological Single Male Pregnancies: Methodology Issues and Kinetics. Fetal Diagn Ther 2008;24:15-21

353.
Ryantová M., Ulčová-Gallová Z., Mičanová Z., Bibková K., Šedivá B.:Levels of Prostaglandin E2 (PGE2) in Cervical Ovulatory Mucus in Women with Spontaneous Miscarriages.Čes.Gynek. 2008, 73, 2, s. 98-101
 

354.
Kralova A, Svetlikova M, Madar J, Ulcova-Gallova Z, Bukovsky A, Peknicova J.: Diifferential transferrin expression in placentae from normal and abnormal pregnancies: a pilot study. Reprod Biol Endocrinol. 2008 Jul 2;6(1):27. IF 2,7

355.
Ulcova-Gallova Z., Korabecna M., Horinek A. Subert I.:Cell-free fetal DNA in antiphospholipid syndrome. Vi the European Congress of Reproductive Immunology, June 30-July 3, 2008, Moscow, Russia, abstr.p. 48-49.

356.
Ulcova-Gallova Z, Gruberova J, Bibkova K, Micanova Z, Novotny Z, Rokyta Z. Antibodies against laminin-1 and sperm, intraacrosomal proteins in semen from infertile couples. Syst Biol Reprod Med. 2008 Jul-Aug;54(4-5):211-6.

357.
Ulčová-Gallová Z., Šubrt I., Bibková K., Hejnalová M., Mičanová Z., Černá M.:Antiphospholipid antibodies and thrombophylic factors. Alergie, 10, suppl. 2, 2008, 48-49, abstr. XXV. Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clinical Immunologists, Prague, 29.10.-1.11.2008

358.
Mičanová Z., Bibková K.,Ulčová-Gallová Z.: Possibilities of cervical ovulatory mucus examination. Alergie, 10, suppl. 2, 2008, 79, abstr. XXV. Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clinical Immunologists, Prague, 29.10.-1.11.2008

359.
Ulčová-Gallová Z., Šubrt I., Bibková K., Hejnalová M., Mičanová Z., Černá M.: Antiphospholipid antibodies and thrombophylic factors. Alergie, 10, suppl. 2, 2008, 48-49, abstr. XXV. Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clinical Immunologists, Prague, 29.10.-1.11.2008
 

360.

Ulčová-Gallová Z.: MVDr. Radslav Kinsky. Čs.Lék. Čes. 147, 2008, 11, s. 593.


361.
Alone at home, 13.11.2008 CT1

362.
Hajšmanová Z., Šlechtová J., Šigutová P., Ulčová-Gallová Z.:Long-term Low Molecular Weight Heparin Protection during Pregnancy for the Recurrent Fetal Loss. Čes.Gynek. 2008, 73, 5, s. 278-283
 


2009

363.
Hirmerova J, Ulcova-Gallova Z, Seidlerova J, Filipovsky J, Bibkova K, Micanova Z, Mayer O Jr.
Laboratory Evaluation of Antiphospholipid Antibodies in Patients with Venous Thromboembolism
Clin Appl Thromb Hemost. 2009 Feb 15
 

364.
Sigutová P, Hajsmanová Z, Slechtová J, Subrt I, Hradecký L, Ulcová-Gallová Z. Monitoring of haemocoagulative changes during long-term doses of low molecular weight heparin during pregnancy
Ceska Gynekol. 2009 Oct;74(5):348-54.

365.
Hradecky L, Subrt I, Ulcova-Gallova Z. Urgent termination of pregnancy in pre-eclampsia and panel of antiphospholipid antibodies. Am J Reprod Immunol. 2009 Dec;62(6):412-7.
 

366.
Ulcova-Gallova Z, Brabcova H, Kokes V, Hradecky L, Novotny Z, Rokyta Z. History of incidence of autoimmune and oncological diseases in identical female twins.
Am J Reprod Immunol. 2009 Dec;62(6):349-51.
 

367.
Hanzlikova J., Ulcova-Gallova Z.,Malkusova I.,Sefrna F., Panzner P.: TH1 -TH2 Response and Atopy Risk in Patients with Reproductive Failure. Amer. J.Reproductive Immunol.61, 2009, p. 213-220.

368.
Ulcova-Gallova Z., Gruberova J.,Vrzalova J.,Bibkova K., Peknicova J., Micanova Z., Topolcan O.: Sperm Antibodies, Intra-Acrosomal Sperm Proteins, and Cytokines in Semen in men from Infertile Couples. Amer.J.Reproductive Immunol. 61, p.236-245.

369.
Cedíková M, Cerná L, Ulcová-Gallová Z, Bibková K, Hodinová A, Micanová Z.:The lifestyle of Pilsner University female students and its effect on vaginal mycosis. Ceska Gynekol. 2009 Feb;74(1):27-30.

370.
Ulcova-Gallova, Z.: Subfertility with the view of immunology, Zdravotnické noviny 19, 1.5.2009

371.
Ferreira G.N., Černá L., Čedíková M., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: Variuos pH of human saliva and sperm motility. XV. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí, Žďár nad Sázavou, abstr. book, s.15, 29.5.-31.5.2009

372.
Čedíková M., Černá L., Kohoutová A., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: Antibodies against gliadin and tissue transglutaminase in patients with repeated miscarriages and in vitro fertilization failures. XVth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, in memory of dr.Radslav Kinsky, the castle, Zdar nad Sazavou, abstr. book, p.23, 29.5.-31.5.2009

373.
Černá L., Čedíková M., Ulčová-Gallová Z.,Bibková K., Mičanová Z., Hodinová A.: Profile of antiphospholipid antibodies of westbohemian university female students. XVth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, in memory of dr.Radslav Kinsky, the castle, Zdar nad Sazavou, abstr. book, p.26, 29.5.-31.5.2009

374.
Cibulka J., Kamieniczna M., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z.: Discrimination of the surface human spermatozoidal antigens by the method of biotin labeling.XVth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, in memory of dr.Radslav Kinsky, the castle, Zdar nad Sazavou, abstr. book, p.41, 29.5.-31.5.2009

375.
Zídková J., Brázdová A., Melcová M., Skop V., Sedláčková T., Cibulka J., Kontrová K., Senechal H., Peltre G., Ulčová-Gallová Z.: Characterization of human sperm antigens by antisperm antibodies from human. XVth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, in memory of dr.Radslav Kinsky, the castle, Zdar nad Sazavou, abstr. book, p.42, 29.5.-31.5.2009

376.
Ulcova-Gallova Z. , Bibkova K., Micanova Z.: Uterine neck-site of pregnancy loss. 12th International Symposium for Immunology of Reproduction, "Fr.Joliot-Curie" International House of Scientists, Varna Bulgaria,25-28.6.2009, abstr.,p.54

377.
Červená R., Bibková K., Mičanová Z., Šedivá B., Ulčová-Gallová Z.: IgG antibodies against laminin-1 in serum and in peritoneal fluid in patients with decreased fertility. Ces.Gynek. 2009, 74, 3, s.188-192

378.
Cibulka J., Ulčová-Gallová Z., Balvín M., Bibková K., Mičanová Z.: Isolation and immunological identification of spermagglutinating antibodies for human serum. Ces.Gynek. 2009, 74, 3, s. 201-2008
 

379.
de Laat B, Pengo V, Pabinger I, Musial J, Voskuyl AE, Bultink IE, Ruffatti A, Rozman B, Kveder T, de Moerloose P, Boehlen F, Rand J, Ulcova-Gallova Z, Mertens K, de Groot PG: The association between circulating antibodies against domain I of beta2-glycoprotein I and thrombosis: an international multicenter study.
J Thromb Haemost. 2009 Aug 19. [Epub ahead of print]

380.
Ulcova-Gallova Z., Suchova H., Micanova Z., Bibkova K.:Antisperm antibodies in women with autoimmune disease. VIth Conference on Gonadal Hormones, Pregnancy and Rheumatic Diseases 2009, Lausanne, Sept. 10-12, 2009, abstr. p. 10S

381.
Ulcova-Gallova Z., Brabcova H., Kokes V., Hradecky L., Novotny Z., Rokyta Z.: Autoimmune diseases with oncological complications in identical female twins-case report. VIth Conference on Gonadal Hormones, Pregnancy and Rheumatic Diseases 2009, Lausanne, Sept. 10-12, 2009, abstr. p. 13S
 

382.
Ulcova-Gallova Z.: Radslav Kinsky, DVM-the man. 7th European Congress on Reproductive Immunology, Marathon, Greece, Sept. 17-20, 2009, oral present., abstr.p.116

383.
Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z.: Some immunological properties of cervical ovulatory mucus in patients with repeated pregnancy loss. 7th European Congress on Reproductive Immunology, Marathon, Greece, Sept. 17-20, 2009, oral present., abstr.p.135

384.
B.de Laat, Pengo V., Pabinger I., Musial J., Voskuyl A.E., Bultink I.E.M., Ruffatti A., Rozman B., Kveder T., Moerloose P., Rand J., Ulcova-Gallova Z., Groot P.G.:Detection of antibodies against domain I of beta2-glycoprotein I. An international multicentric study. 7th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, Oct. 2-3, 2009, Marseille, France, abstr.p.7

385.
Cucnik S., Kveder T., Rozman B., Ulcova-Gallova Z., Swadzba J., Iwaniec T., Allesandri C., Valesini G., Tadej A., Bozic B.: Report on aPLs Forum Project Avidity of anti-beta2-glycoprotein I antibodies. An international multicentric study. 7th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, Oct. 2-3, 2009, Marseille, France, abstr.p.8

386.
Novotný Z, Krízan J, Síma R, Síma P, Uher P, Zech N, Hütelová R, Baborová P, Ulcová-Gallová Z, Subrt I, Ulmanová E, Houdek Z, Rokyta Z, Babuska V, Králícková M. Leukaemia inhibitory factor (LIF) gene mutations in women diagnosed with unexplained infertility and endometriosis have a negative impact on the IVF outcome. A pilot study.
Folia Biol (Praha). 2009;55(3):92-7.

387.
Ulcova-Gallova Z.: Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Žďár nad Sázavou, 29.-31.5.2009. Facultas nostra, č. 78, 2009, s.6

388.
Ulcova-Gallova Z. : Impact ofon Fertility Outcome.Chapiter In book Immune Infertility. Eds. Krause W., Rajez K.Naz, Springer Berlin Heidelberg, 2009, p.1-235.

 

389.

M.Čedíková, L.Černá, A.Kohoutová, k.Bibková, Z.Mičanová, Z.Ulčová-Gallová: Antibodies against gliadin and tissue transglutaminase in women after repeated miscarriages and in vitro fertilizations.
Plzeň.lék.Sborn. 75, 2009, s.41-46
 

 


2010

390.
Sedlackova T., Zidkova J., Brazdova A., Melcova M., Skop V., Cibulka J., Ulcova-Gallova Z.: Sperm antibodies. Chem. Listy 104, 2010, s.3-6.

 

391.

Ulcova-Gallova Z., Gruberova J., Vrzalova J., Bibkova K., Micanova Z.,Topolcan O.: Cytokines in semen from infertile couples. XXXI. Imunoanalytic days, Mikulov, 16.-18.5. 2010, lect., abstr. p.81-83
 

392.
Goncalves Ferreira N., Cerna L., Cedikova M., Micanova Z., Bibkova K., Hodinova A., Ulcova-Gallova Z.: Effect of human saliva with various immunoglobulins (IgA, IgG, IgM) and lysosyme levels on sperm motility. XVIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participations, Zdar nad Sazavou, 28.-30.5.2010, lect., abstr. p. 25
 

393.
Ulcova-Gallova Z., Brabcova H., Kokes V., Hradecky L., Novotny Z., Rokyta Z.: Autoimmune and oncological disease in identical female twins (case report).
XVIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participations, Zdar nad Sazavou, 28.-30.5.2010, lect., abstr. p. 33
 

394.
Babcova K., Ulcová-Gallova Z., Rumpik D., Micanova Z., Bibkova K.: Levels of inhibin A and B in serum and follicular fluids in infertile women in in vitro fertilization programme. XVIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participations, Zdar nad Sazavou, 28.-30.5.2010, lect., abstr. p. 38
 

395.
Husakova P., Bibkova K., Micanova Z., Peknicova J., Ulcova-Gallova Z.:Findings of antichlamydial antibodies, anti-sperm antibodies and other cells than spermatozoa in semen: relationship to some semen parameters in ajaculates of men from infertile couples. XVIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participations, Zdar nad Sazavou, 28.-30.5.2010, lect., abstr. p. 48
 

396.
Cibulka J., Micanova Z., Bibkova K., Ulcova-Gallova Z.: Mapping of the human sperm surface antigens by antibodies from spermagglutinating human sera. XVIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participations, Zdar nad Sazavou, 28.-30.5.2010, lect., abstr. p. 61
 

397.
Brazdova A., Zidkova J., Valisova M., Skop V., Cibulka J., Senechal H., Peltre G., Ulcova-Gallova Z.: Characterization of antigens from human sperma and human seminal plasma. XVIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participations, Zdar nad Sazavou, 28.-30.5.2010, lect., abstr. p. 82

 

398.

Hušáková P., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z.: Local sperm antibodies and general levels of immunolglobulins in ovulatory cervical mucus. Čes.Gynek. 2010, 75, 4, s. 334-337

399.
Ulcova-Gallova z., Subrt I.: Immunological cause of recurrent pregnancy loss complicated by genetic thrombophilic factors, and results of the treatment. XI th International congress of reproductive immunology, Palm Cove, Queensland, Australia, August 15-19, 2010, Journal of Reprod. Immunol. -abstr. book p.53

400.

Ulčová-Gallová Z.: How to perceive babyboxes? Region of Pilsen, NAVA, chapiter p. 26-27, 42.

401.

Ulcova-Gallova Z.: Immunological and physicochemical properties of cervical ovulatory mucus. J.of Reproductive Immunol.86, 2010, 115-121
 

402.
Ulčová-Gallová Z., Brabcová H., Kokeš V., Hradecký L., Novotný Z., Rokyta Z.: Autoimmune and malignant diseases in monozygote female twins (case report). XXVIIth Congress of Czech and Slovak allergologists and clinical immunologists with international contribution, Olomouc, Oct.6.-9., 2010, abstr. p.33

 

403.

Ulcova-Gallova Z., Brabcova H., Kokes L., Hradecky L., Novotny Z., Rokyta Z.: Autoimmune and oncological diseases in identical female twins (case report). 8th European Congress on Reproductive Immunology, Nov. 11-13, 2010, Munich, Bavaria Germany, abstr. in J.Reprod.Immunol.86, 2010, p.106
 

404.
Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Rumpik D. : Inhibin A and B in women in the programme of in vitro fertilizationu Congress called Diagnostics, treatment and prevention of important civilizing diseases, Pilsen, November of 25, 2010, abstr. p.15
 

405.

Ulcova-Gallova Z.:Xith International Congress of Reproductive Immunology, Palm Cove, Queensland, Australia, August 15-19, 2010, Facultas Nostras N. 98, 2010, p.4-6
 

 


2011

 

406.
Ulcova-Gallova Z., Brabcova H., Kokes V., Hradecky L., Novotny Z., Rokyta Z.: Autoimmune and oncological diseases in identical female twins (case report).
Postgradual days in Medicine, Pilsen, Czech Republic, Febr. 8-10, 2011, lecture, abstr. p. 18

407.

Pilka L., Ulcova - Gallova Z.: Editorial. Cez.Gynecol. 2, 1976, 2011, p. 87
 

408.

Ulcova - Gallova Z.: Decreased fertlity and today s posibility of examination in reproductive immunology. Ces.Gynek. 76,2,2011 , s. 88 – 90
 

409.

Ulcova - Gallova Z.: Reproductive immunology in the World. The choice of interesting presentations of the XIth International congress of Reproductive Immunology, Palm Cove, Queensland, Australia, August 15 – 19, 2010. Ces.Gynekol. 2, 1976, 2011, p. 166-169

 

410. Antsiferova Y.S., Sotnikova N.Y., Ulcova-Gallova Z., Micanova Z., Bibkova K., Filippova E.S.: Systemic and local proinflammatory cytokines production in endometriosis: the possible role in endometriosis lesions development and impairement of fertility. XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p.21

411. Mašková P., Fořterová I., Jíchová L., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: TNF-α and IL-2 in ovulatory cervical mucus in infertile patients. XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p. 36
 

412. Fořterová I., Mašková P., Jíchová L., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: Relevance of glycodelin in reproduction. XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p. 45

413. Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Rumpík D., Bibková K., Mičanová Z.: Intra-ovarial role of inhibin. XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p. 47

414. Jíchová l., Čedíková M., Fořterová I., Mašková P., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: Does asymptomatic coeliac dinase influence fiale fertility? XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p. 48

415. Marešová A., Skálová A., Ulčová-Gallová Z.: Hormonal contraception and fertility. XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p. 49

416. Brázdová A., Stará T., Cibulka J., Zídková J., Madar J., Ulčová-Gallová Z.: Comprehensive study of human seminal plasma antigens. XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p.50
 

417. Brázdová A., Vališová M., Cibulka J., Zídková J., Madar J., Ulčová-Gallová Z.: Positive control study of antigens coming from ejaculate, seminal fluid and sperm extract. XVIIth Symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, May 26-29, 2011, abstr. of oral presentation, p. 62

 

418.
Cucnik S., Kveder T., Ulcova-Gallova Z., Swadzba J., Musial J., Valesini G., Avcin T., Rozman B., Bozic B.: Avidity of anti-ss2-glycoprotein I antibodies in patients with or without antiphospholipid syndrome: a collaborative study in the frame of the European forum on antiphospholipid antibodies. Lupus. 2011 Aug 3. [Epub ahead of print]
 

419.
Cucnik S., Kveder T., Artenjak A., Ulcova-Gallova Z., Swadzba J., Musial J., Iwaniec T., Stojanovich L., Allesandri C., V Valesini G., Avcin T., Cohen Tervaert J.W., Rozman B., Bozic B.:
3rd Report on APL forum project avidity of anti-beta2-GPI antibodies in patiens with antiphospholipid syndrome (2005-2011). 8th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, Padua, 29.9.-1.10.2011, abstr. s.15-16.
 

420.
Mocková A., Ulčová-Gallová Z., Náhlovský J., Lukášová V., Dort J., Bibjková K., Mičanová Z.: Occurence of selected antiphospholipid antibodies in offsprings born from mothers with autoimmunity. 8th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, Padua, 29.9.-1.10.2011, abstr. s.43-44.

 

421.
Nowicka K., Kamieniczna M., Cibulka J., Ulčová-Gallová Z., Kurpicz M.: Identyfikacja immunoreaktivnych antygenow plemnikovych przy uziciu novych metod proteomiki. VI. Zjazd towarzystwa biologii rozrodu, Polanczyk –Rzesyow, 8-10. 9. 2011, s. 35
 

422.
Nowicka K., Kamieniczna M., Cibulka J., Ulčová-Gallová Z., Kurpicz M.: Human sperm antigens recognized by antibodies obtained from IBT-positive and IBT –negative sera samples – proteomic analysis.
9th Congress of the European Society for reproductive Immunology and European Society for Human Rreproduction and Embryology Early Pregnancy Special Interest Group. 23.-26.8.2011, Copenhagen, Denmark


423.

Šubrt I., Ulčová-Gallová Z., Černá M., Hejnalová M., Slovanová J.: Mutation in genes for PAI-1 in patients with recurrent pregnancy loss. Czech symposium of The Society of Medical Genetics CLS JEP and 44th cytogenetic symposium , abstr. book , Trebon, CZ, September 7-9, 2011, p. 23

424.

Ulcova-Gallova Z.: Medicine and antiphospholipid antibodies, Pilsen, June 23-26, report on symposium, Alergie,  4/2011, p. 310-311
 

 


2012


425.
Ulčová-Gallová, Z., Hradecký L., Bibková K., Mičanová Z., Uher P., Mocková A.: Antiphospholipid syndrome and geneticaly impaired embrya in repeated miscarriages. Postgradual medical days in Pilsen, Febr. 14-16,2012, abstr. p.24.

426.

Andrea Brázdová, Jarmila Zídková, Gabriel Peltre, Zdenka Ulčová-Gallová: IgG, IgA and IgE Reactivities to Sperm Antigens in Infertile Women. JJBS, 5, 1, 2012, p. 31-36.
 

427.

Sadílková P., Křečková M., Břízová M., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: Local embryocytotoxic cytokine in patients with reduced fertility. XVIII th symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Žďár nad Sázavou, May 25-26, 2012, p.21.

428.

Křečková M., Sadílková P., Břízová M., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: INF-gama and IL-6 in ovulatory mucus in patients with reduced fertility. XVIII th symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Žďár nad Sázavou, May 25-26, 2012, p.22.

429.

Břízová M., Křečková M., Sadílková P., Bibková K., Mičanová Z., Ulčová-Gallová Z.: New possibilities of celiac disease screening in women with reduced fertility. XVIII th symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Žďár nad Sázavou, May 25-26, 2012, p.23.

430.

Babčová K., Ulčová-Gallová Z., Rumpík D., Bibková K., Mičanová Z.: Polycystic ovary syndrome and inhibins in serum and follicular fluid during IVF treatment. XVIII th symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Žďár nad Sázavou, May 25-26, 2012, p.24.

431.

Brázdová A., Zídková J., Keprová A., Stará T., Ulčová-Gallová Z.: Study of seminal and sperm antigens contributing to female immune infertility. XVIII th symposium of Czech reproductive immunologists with international participation, Žďár nad Sázavou, May 25-26, 2012, p.42.
 

432.

Mocková A, Ulcová-Gallová Z, Náhlovsky J, Lukásová V, Dort J, Bibková K, Micanová Z.: Occurrence of selected antiphospholipid antibodies in offspring born from mothers with autoimmunity. Lupus. 2012;21(7):793-5.

433.

Ulcova-Gallova Z. Repeated miscarriages in patients with antiphospholipid syndrome and subjected to in vitro fertilization: the importance of preimplantation genetic diagnosis. Lupus. 2012;21(7):744-6.
 

434.
S Cucnik, T Kveder, A Artenjak, Z Ulcova Gallova, J Swadzba, J Musial, T Iwaniec, L Stojanovich, C Alessandri, G Valesini, T Avcin, JW Cohen Tervaert, B Rozman and B Bozic: Avidity of anti-β2-glycoprotein I antibodies in patients with antiphospholipid syndrome. Lupus 2012 21: 764

 

435.

Babcova K., Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z., Peknicova J.: Semen and serum inhibin B, and sperm quality in infertile men. J Andrology, 21, 2, 2012, 1-12

 

436.

Ulcova –Gallova Z. Repeated miscarriages with antiphospholipid syndrome an genetically impaired embryos: case report. Joint International Congress of the American Society for Reproductive Immunology (ASRI) and the European Society for Reproductive Immunology (ESRI) 31 May – 2 June 2012, Hamburg, Germany, Am J. of Reprod. Immunol. 67 (Suppl. 2) (2012), abstr. p.94

437.

Ulcova-Gallova Z., Cedikova M., Bibkova K., Micanova Z.: Analysis of latent and asymptomatic coeliac diseases in female infertility. 13th International Symposium of immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, June 22-24, 2012, Am J. of Reprod. Immunol. 67 (Suppl. 1), abstr. p. 17

 

438.
Ulčová-Gallová Z. Imunita a endometrióza. Moderní gynekologie a porodnictví (ISSN: 1211-1058, ISBN: 978-80-87070-64-2) 2012, s. 176- 182

439.
Ulcova-Gallova Z.: Immunity and endometritis. Moderní gynekologie a porodnictví (ISSN: 1211-1058, ISBN: 978-80-87070-64-2) 2012, s. 176- 182

 

440.

Infertility. You can not get pregnant? Maybe you are allergic to the partner´s sperm. Interview. Week, August, 20, 2012.
 

441.
Kverka M, Ulcova-Gallova Z, Bartova J, Cibulka J, Bibkova K, Micanova Z, Tlaskalova-Hogenova H. Sperm cells induce distinct cytokine response in peripheral mononuclear cells from infertile women with serum anti-sperm antibodies. PLoS One. 2012;7(8):e44172. Epub 2012 Aug 31.

442.

Babuška V., Čedíková M., Rajdl D., Racek J., Zech N.H., Trefil L., Mocková A., Ulčová-Gallová Z., Novotný Z., Králíčková M.: Srovnání vybraných parametrů oxidačního stresu ve folikulární tekutině u žen s poruchou plodnosti a u zdravých fertilních dárkyň oocytů. Čes.Gynek. 2012, 77, 6, s. 543-548

443.

A. Brazdova, J. Zidkova, H. Senechal, G. Peltre, J. Cibulka, Z. Ulcova-Gallova: Female Serum of Immunoglobulins G, A, E and Their Immunological Reactions to Seminal Fluid Antigens. Folia Biologica (Praha) 58 (6), 251-255 (2012).

444.

Ulcova-Gallova Z., Losan P.: The significance of sperm mucus capillary penetration test as screening examination. Andrology, 2013, 1, p.18-20.
 

 


2013

 

445.

Vrzalová J., Topolčan O., Ulčová-Gallová Z.: Biomarkers in seminal plasma. XXXIV. imunoanalytické dny a XIII. Cechtuma, Pilsen, 14.-16.4.2013, abstr. p.64
 

446.

Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z.: Hormonal contraception and antiphospholipid antibodies in infertile women. 9th meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies. Krakow, Poland, 16-18 May 2013, p. 35-36.
 

447.

Šlechtová M., Mitro J., Lošan P., Ulčová-Gallová Z.: Microdeletion of chromozome Y and Robertson translocation in men with pathological spermiograms. XIXth symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, May 23-25, 2013, p. 29
 

448.

Jarý J., Ulčová-Gallová Z., Mičanová Z., Bibková K.: Influence of the spermagglutinating antibodies by mixed cryopreserved sperm (after swim-up). XIXth symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, May 23-25, 2013, p. 34-35.
 

449.

Parobková Z., Gerlická S., Mičanová Z., Bibková K., Ulčová-Gallová Z.: Antizonal antibodies in women with decreased fertility and comparison of ELISA method and passive hemmagglutination test. XIXth symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, May 23-25, 2013, p.36.
 

450.

Gerlická S., Parobková Z., Bibková K., Mičanová Z., Lošan P., Ulčová-Gallová Z.: pH of seminal plasma and some immunological parameters of male semen from couples with reduced fertility. XIXth symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, May 23-25, 2013, p. 37.
 

451.

Brázdová A., Zídková J., Senechal H, Poncet P., Ulčová-Gallová Z., Peltre G.: The role of female saerum immunoglobulin subclasses in immune infertility. XIXth symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, May 23-25, 2013, p. 48-49.
 

452.

Mitro J., Ulčová-Gallová Z., Vrzalová J., Kučera R., Šlechtová M., Bibková K., Mičanová Z., Topolčan O. : The importance of anti-mullerian hormone (AMH) in male infertility. XIXth symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, May 23-25, 2013, p.52-53.
 

453.

Ulcova-Gallova Z., Mockova A., Losan P.: Autoimmune diseases in reproductive imunology. 14th International Symposium for Immunology of Reproduction, Boston, Massachusetts, USA, 28 May -1 June 2013, p.89-90.


454.

Čedíková M., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z.: The incidence of latent asymptomatic celiac disease in women with decreased fertility. Ces.Gynek. 2013, 78, 3, p. 247-251.

455.
Bibkova K., Micanova Z., Losan P., Ulcova-Gallova Z.: The significance of some laboratory methods for diagnosis of decreased fertility.  J of clin immunol a allergol, 2013, 3, p. 11, abstr.XXXth congress of  SSAKI a CSAKI, Sept. 25-28, 2013, Bratislava, Slovakia

456.
Micanova Z., Bibkova K., Losan P., Ulcova-Gallova Z.: pH in seminal plasma. J of clin immunol a allergol, 2013, 34, p. 11, abstr.XXXth congress of SSAKI a CSAKI, Sept. 25-28, 2013, Bratislava, Slovakia 

457.
Ulčová-Gallová Z., Lošan P., Mičanová Z., Bibková K.: Imunologická příčina snížené plodnosti. Klinická imunologie a alergologie, 2013, 45, s. 34, abstr.XXX.kongresu SSAKI a ČSAKI, září 25-28, 2013, Bratislava, Slovensko

458.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: XIX. symposium imunologie a biologie reprodukce s mezinárodní účastí, Třešť, 23.-25.5.2013. Imunologický zpravodaj, 1-2, 2013, s.55-56.

459.
Subrt I, Ulcova-Gallova Z, Cerna M, Hejnalova M, Slovanova J, Bibkova K, Micanova Z. Recurrent pregnancy loss, plasminogen activator inhibitor-1 (-675) 4G/5G polymorphism and antiphospholipid antibodies in Czech women. Am J Reprod Immunol. 2013 Jul;70(1):54-8.

460.
Ulčová-Gallová Z.: IXh Meeting of European forum of antiphospholipid antibodies. Facultas nostra, 2013, 130-131, p. 10

461.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: XIXth Symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, 23.-25.5.2013, Facultas nostra, 130-131, p. 10-11

462.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: .: XIXth Symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třešť, 23.-25.5.2013, Immunological newsletter, 2013,4.

463.
Ulcova-Gallova Z. : The signifikance of sperm and zona pellucida antibodies in reproduction. 28th congress of Japan society for imunology of reproduction, Kyoto, 30.11.-1.12.2O13, Reproductive Immunology and biology, 2013, 28, 1-2, p. 21-23 (lecture and article)

464.
Brázdová A, Vermachová M, Zídková J, Sénéchal H, Poncet P, Ulčová-Gallová Z, Peltre G. Immunodominant Semen Proteins II: Contribution of Seminal Proteins to Female Immune Infertility.Folia Biol (Praha). 2013;59(5):198-203.

465.
Ulcova-Gallova Z.: Immune disorders in pregnancy. Modern gynecology and obstetrics, 22, 2, 2013, s.137-138.

466.
Mockova A., Dortova E., Dort J., Nahlovsky J., Korecko V., Ulcova-Gallova Z.: Extremely hypotrophic newborn of mother with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Lupus, 2013, Decem 19, p. 313-319

467.
Ulcova-Gallova Z Review of book - Diagnosis and treatment of lung disease in pregnancy Authors: Olga Ruzickova and Milan Teřl, 2013, GEUM publishing

468.
Ulcova-Gallová Z.: Review of books I and II: Well hidden poems, Author: Paul Niebauer, 2013 FARM-ART

 


2014
 

469.
Ulcova-Gallova Z., Mitro J., Vrzalova J., Bibkova K., Micanova Z., Losan P.: Sperm antibodies, acrosome reaction and anti-Mullerian hormone (AMH) in human semen. The 11th congress  of the European Society for Immunology of Reproduction, Budapest, March 29- April 1, 2014, p.26.

470.
Nadia Concalves Ferreira, Lenka Cerna, Miroslava Cedikova, Katarina Bibkova, Zdenka Micanova, Zdenka Ulcova-Gallova: Some immunological properties of female saliva and its effect on sperm motility. Čas.Lék.čes. 214, 153, 2, p.86-90.

471.
Ulcova-Gallova Z, Babcova K, Micanova Z, Bibkova K, Rumpik D. Hyperstimulation syndrome: the levels of inhibin A and B in sera and follicular fluids. Gynecol Endocrinol. 2014 Apr;30(4):298-301.

472.
Ulcova-Gallova Z.: For the forth time in the Japan. The 28th Annual Meeting of Japan Society for Immunology of Reproduction 30.Nov-01.Dec. 2013. Facultas nostra, c.136-137, 2013, s.9-10.

473.
Korabecna M, Ulcova-Gallova Z, Horinek A, Pazourková E, Calda P.
Quantification of circulating fetal DNA as a tool for potential monitoring of pregnant patients with  antiphospholipid antibodies.Autoimmunity. 2014 May 15:15.

474.
Ulčová-Gallová Z., Mocková A., Bibková K., Mičanová Z.: Significance of screening tests in systemic lupus erythematosus.  XXth Symposium of biology and immunology of reproduction with international participation, the castle Trest, CZ, May 22-24, 2014, p.42.

475.
Brázdová A., Zídková J., Melčová M., Senechal H., Poncet P., Ulčová-Gallová Z., Peltre G.: Study of immunological properties of sperm and seminal plasma antigens. XXth Symposium of biology and immunology of reproduction with international participation, the castle Trest, CZ, May 22-24, 2014, p.50-51.
 
476.
Ulcova-Gallova Z., Peknicova J.: XXth Symposium of Immunology of Reproduction and Biology with international participation. Imunological Newsletter, 1, 2014, p. 13-15.

477.
Ulcová-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z., Losan P.: Long-lasting hormonal contraception influences autoimmunity in women. Alergy, XXXIth congress of Czech and Slovak alergologists and clinical immunologists,and XIVth congress of Czech and Slovak immunologists, Ostrava, October 15 -18, 2014, abstr. p. 38.

478.
Yu.S. Antsiferova, N.Yu. Sotnikova, Z. Ulсova-Gallova, A.I. Malyshkina, A.K. Krasilnikova, S.V. Romanova: The synthesis and production of RAGE by monocytes during endometriosis: connection with reproductive function of patients. Russian Journal of Immunology, 2014, 8, 41-47.

 


2015

 

479.

A.Artenjak, I.Locatelli, H.Brelih, D.M.Simovič, Z.Ulcova-Gallova, J.Swadzba, J.Musial, T.Iwaniec et al.: Immunoreactivity and avidity of IgG anti-beta2-glycoprotein I antibodies from patients with autoimmune diseases to different peptide clusters of beta2-glycoprotein I. Immunol Res (2015) 61:35-44.

480.

Andrea Brazdova, Helene Senechal, Gabriel Peltre, Jarmila Zidkova, Zdenka Ulcova-Gallova, Srinivas Kaveri, Pascal Poncet: Immunodominant Semen Proteins III: IgG1 and IgG4 Linkage in Female Immune Infertility. JJBS, 8, 1, March 2015, 17-21.

481.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: Current knowledge of the XXth symposium of immunologie of reproduction and biologie with international contribution (Třešť, 22.-24.5.2014). Česká Gynek. 2015, 80, 1,84-86.

482.
Ulcova-Gallova Zdenka: The role of antiphospholipid antibodies (aPls) in infertile women: the long-lasting experience. Reprod Med Biol (2015) 14: 49-55.

483.
Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z., Losan P., Babcova K.: Possible Effect of Extended Use of Hormonal Contraception on Increased Levels of Antiphospholipid Antibodies in Infertile Women. Geburtsh. Frauenheilk. 2015, 75, 251-254.

484.
Kučera R., Ulčová-Gallová Z.: AMH determination in unusual biological fluids. XXXVIth Imunoanalytické dny, 12.-14.4. 2015, Plzeň, s. 93-94.

485.
Sokolová K., Preislerová M., Bibková K., Mičanová Z., Kučera R., Ulčová-Gallová Z.: Anti-Mullerian hormon (AMH) serum levels – comparison of chemiluminiscent and ELISA method. XXIst Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešt, May 14-16, 2015, p. 37-38

486.
Jungvirtová J., Hanzlíková L., Kučera R., Mičanová Z., Bibková K., Ulčová-Gallová Z.: The effect of contraceptive pills on the secretion of anti-Mullerian hormone. XXIst Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešt, May 14-16, 2015, p. 41-42

487.
Preislerová M.,  Sokolová K., Bibková K., Mičanová Z., Kučera R., Ulčová-Gallová Z.: Serum and ovulatory cervical mucus levels of anti-Mullerian  hormone (AMH) in infertile women. XXIst Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešt, May 14-16, 2015, p.43-44

488.
Bendová B., Skalická A., Jirásko M., Mičanová Z., Bibiková K., Lošan P., Ulčová-Gallová Z.: Monitoring of antiphospholipid antibodies (APA) during the treatment of antiphospholipid  syndrome in some infertile women. XXIst Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešt, May 14-16, 2015, p. 45-46

488.
Zídková J., Melčová M., Kohout O., Truhlářová K., Bibková K., Mičanová Z., Zítka O., Kenšová R., Ulčová-Gallová Z.: Effect of selenium, vitamin E, and zinc on antioxidative enzymes in human seminal plasma. XXIst Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešt, May 14-16, 2015, p. 47-48

489.
Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z., Losan P.: Long-lasting hormonal contraception and antiphospholipid antibodies.  14 th International symposium for Immunology of reproduction, „Progress in reproductive imunology“, Varna, Bulgaria,  May 22-24, 2015, p. 21

490.
Kucera R., Ulcova-Gallova Z. Coparison of ELISA AMH Gen II and chemiluminiscence ACCESS AMH for analysis of UniCel Dxl. In vitro Diagnostika, 28-215, p. 8.

491.
Ulcova-Gallova Z.: Medical analysis in Family journal. The problems with conception, 5/1, 2015, p.33-34.

492.
Ulcova-Gallova Z.: Celiac disease and autoimmunity associated conditions in reproductive tract and other organs. 16th International Coeliac Disease Symposium, June 21-24, 2015, Prague (chairperson and oral presentation)

493.
Ulcova-Gallova Z. Nekrolog. Czech Gynecology, 2015/80,3, s. 180.

494.
Ulcova-Gallova Z. : Jaroslav Sterzl a Ctirad John. Science around us. Shall we Dance? Academy Press, 2015, s. 6-7.

495.
Ulcova-Gallova Z., Losan P.: Reproductive immunology- the main part of reproductive medicine. Endometriosis. Jubilee world congress to the 80th anniversary of the founding of the ICS in Prague and in Pilsen, Pilsen, Sept. 9th-12th , 2015, CD p.154 (chairperson and oral presentation)

496.
Ulcova-Gallova Z., Chaloupka P., Haschova M., Pesek M., Mukensnabl P., Bibkova K., Micanova Z., Losan P. : Peripheral and uterine NK cells in patients with repeated spontaneous abortions. The 2015 ESRI Meeting, Oxford, Sept. 21th – 24th, 2015, Journal of Reprod. Immunol. p. 22 (chairperson)

497. 
Ulčová-Gallová Z. The causes of female infertility- the second part. Medical analysis in Family journal, 7-8/2015, p. 42-44.

498.
Kucera R., Ulcova-Gallova Z: Impact of using hormonal contraceptive pills  to the anti-Mullerian hormon levels. The 22 nd World congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology , Infertility (COGI), Budapest, Hungary, Sept. 17-19, 2015, abstr. p.26.

499. 
Ulcova-Gallova Z., Kucera R., Windrichova J., Losan P., Bibkova K., Micanova Z., Topolcan O.: AMH in reproductive immunology.XXXIIth congress SSAKI a CSAKI, Zilina, Slovakia, 21.-24. 2015, p.38.

500.
Babćová K, Ulčová-Gallová Z, Rumpík D, Mičanová Z, Bibková K. Inhibin A and B levels in serum and follicular fluids of women with various reproductive failures undergoing in vitro fertilization. Ginekol Pol. 2015 Oct;86(10):726-30.

501.
Nowicka-Bauer K, Kamieniczna M, Cibulka J, Ulcova-Gallova Z, Kurpisz M. Proteomic identification of sperm antigens using serum samples from individuals with and without antisperm antibodies. Andrologia. 2015 Dec 10. doi: 10.1111/and.12502 Epub ahead of print]

502.
Kucera R, Ulcova-Gallova Z, Topolcan O. Effect of long-term using of hormonal contraception on anti-Müllerian hormone secretion. Gynecol Endocrinol. 2015 Dec 11:1-3.

 


2016503.
Kucera R, Ulcova-Gallova Z, Windrichova J, Losan P, Topolcan O. Anti-Müllerian hormone in serum and seminal plasma in comparison with other male fertility parameters. Syst Biol Reprod Med. 2016 Apr 25:1-4.

504.
Ulcova-Gallova Z.: Information about new book. Immunology and Immunopathology of Human Reproduction (selected chapters). Ces Gyn, 2016 , 81, 2, p.160.

505.

Tvarůžková P., Hanzlíková L., Ulčová-Gallová Z., Kučera R., Mičanová Z., Bibková K.: Polycystic ovary syndrome (PCOS) and the serum level of anti-Mullerian hormone (AMH). XXII nd Symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třest, May 26-28, 2016, p.45.

506.

Benešová E., Veverková A., Kučera R., Ulčová-Gallová Z.: Serum levels of anti-Mullerian hormon (AMH) in women with endometriosis. XXII nd Symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třest, May 26-28, 2016, p.46.

507.

Zídková J., Melčová M., Kohout O., Truhlářová K., Bibková K., Mičanová Z., Kizek R., Ulčová-Gallová Z.: Antioxidative enzymes in human sera and seminalplasma fatre treatment with selenium, vitamin E, and zinc. XXII nd Symposium of immunology and biology of reproduction with international participation, Třest, May 26-28, 2016, p.47.

508.
Ulcova-Gallova Z., Peknicova J.:  XXII th Symposium of Immunology and Biology of Reproduction. Trest,  May  26 - 28, 2016. Alergie 2016, 2, p. 136-137. 

509.
Ulcova-Gallova Z., Cedikova M., Bibkova K., Micanova Z.: New insights on celiac disease, antiphospholipid syndrome and pregnancy.  Abstr. of the 13th Congress of the ISIR and ESIR, June 22-25, 2016, Erfurt, Germany, J. of Reproductive Immunol. 115, 2016, p.31.

510.
Ulcova-Gallova Z., Peknicova J.: XXII th Symposium in  commemoration of  Dr.Kinsky, Trest, 26. -28. 5.2016, Cs.Gynekologie, 2016, 81, 4, 314-315.

511.
Ulčová-Gallová Z., Lošan P., Cibulka J., Bibková K., Mičanová Z.: Celikia- an important diagnosis in repeated spontaneous abortios. XXXIII the congress of Czech and Slovak alergologists and clinical immunologists, 12.-15.10.2016, Plzeň. Alergie Suppl. 1/2016, s.37.

512.
Bibková K., Mičanová Z., Cibulka J., Lošan P., Ulčová-Gallová Z.: Study of serum and local spermagglutinating antibodies in infertile couples. XXXIII the congress of Czech and Slovak alergologists and clinical immunologists, 12.-15.10.2016, Plzeň. Alergie Suppl. 1/2016, s.67.

513.
Ulčová-Gallová Z.: Immunology and immunopathology of human reproduction- informations about new book. Imunolog. zpravodaj, 3-4, 2016, s. 18.

514.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: XXIIthe. symposium of immunology and biology of reproduction. Imunolog. zpravodaj, 3-4, 2016, s. 19 - 22.
 


2017

515.
Ulcova-Gallova Z., Haschova M., Pesek M., Mukensnabl P., Bibkova K., Micanova Z., Losan P.: Uterine NK cells in patients with repeated missed abortions and indication to the immunoglobulin treatment. The 7th Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction, 30 March-2 April, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia, oral presentation, abstr. 0054

516.
Kusova M., Subrtova N., Bibkova K., Micanova Z., Losan P., Ulcova-Gallova Y., Peknicova J.: Analysis of Normospermiograms in the Year 2015-2016. XXIIIth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Trest, May 18-21, 2017, p. 31

517.
Subrtova N., Kusova M., Ulcova-Gallova Z.: Anylysis of Female Fertility of Normosperm Partners. XXIIIth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Trest, May 18-21, 2017, p. 32.

518.
Zidkova J., Melcova M., Rayova D., Bibkova K., Micanova Z., Krizek R., Ulcova-Gallova Z.: Effect of Patients Treatment with Selenium, Vitamin E, and Zinc on the Levels of Selenoproteins nad other Antioxidative Enzyme in Human Seminal Plasma. XXIIIth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Trest, May 18-21, 2017, p. 33.

519.
Stiavnicka M., Garcia-Alvarez O., Abril-Parreno L., Nevoral J., Ulcova-Gallova Z., Kralickova M.: yH2AX as the Reflection of DNA Damage in Human Sperm. XXIIIth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Trest, May 18-21, 2017, p. 33.

520.
Ulcova-Gallova Z.: Reproductive Immunology shortly. Postgradualni Medicina, 19, 3, 2017, p.308-310.

521.
Štiavnická M., García-Álvarez O., Abril-Parreno L. , Dolejšová M., Zvěřinová A. , Nevoral J. , Lošan P. , Ulčová-Gallová Z. , Králičková M.: Epigenetic code of residual histones as the predictive tool for advanced sperm selection. 50th International Congress of the Czech Anatomical Society and 54th Lojda Symposium in Histochemistry, 10 - 12 September 2017, Pilsen, CZ, abstr.p.26

522.
Ulcova-Gallova Z.: Reproductive imunology and some serious diseases in gynecology and obstetrics. Gynekolog 2, 2017, 103-105.

523.
Malíčková K., Ulčová-Gallová Z.: REPROMED- The first common Czech – Slovak discussion day, report from the symposium. Alergie2, 2017, s. 126-127.

524.
Ulčová-Gallová Z., Malíčková K.: The first common Czech – Slovaque discussion day on the theme of reproduction, Bratislava, Slovak Rep., 16.2.2017. Česká Gynek.,2017, 82, 252-253.

525.
Ulcova-Gallova Z., Bibkova K., Micanova Z., Losan P.: Antiphospholipid syndrome (APS) more frequent in long-lasting female users of hormonal contraception. 14th symposium of European Society for Reproductive Immunology, ESRI2017, Greece, Kos, abstr. p.44.

526.
Ulčová-Gallová Z., Pešek M., Chaloupka P., Mukenšnábl P., Haschová M., Losan P., Cibulka J.: Screening of endometrial NK cells in selected infertile patients. First part – Methods and current results. Cs. Gynek. 2017, 82, 5, 366-371.

527.
Cibulka J., Ulčová-Gallová Z., Lošan P.: Antithyroid antibodies and complication in pregnancy: metha-analysis, case report. XXXIVth Congress of Slovak and Czech alergologists and clinical immunologists, SIMS a ČSI, 18.-21.10. 2017, High Tatras, Smokovec-Bellevue, Slovakia

528.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: XXIIIth Symposium of Czech reproductive immunologists and biologists with international participation, Třešt, 2017/5, Immunol. News, 3-4, 2017, 11-12.

529.
Ulčová-Gallová Z.: Reproductive immunology from the perspective of some diseases in gynecology and obstetrics. Gynekolog 4/217, 168-170.
 


2018

530.
Malíčková K., Ulčová-Gallová Z.: Immunological laboratory examinations in women planning to postpone maternity to an elderly age. ZN Plus, Medical Newsletter 3/2018.

531.
Kucera R., Babuska V., Ulcova-Gallova Z., Kulda V., Topolcan O.: Follicular fluid levels of anti-Mullerian hormone, insulin-like growth factor 1 and leptin in women with fertility disorders. Systems Biology in Reproductive Medicine,. 2018 Mar 29:1-4. doi: 10.1080/19396368.2018.1450906

532.
Ulčová-Gallová Z., Pešek M., Haschová M., Chaloupka P., Mukenšnábl P., Cibulka J., Lošan P., Bibková K., Mičanová Z.:Results of the treatment in selected infertile patients with high density of endometrial NK cells CD56+ and CD16+ (Second part):Czech Gynecology, 2018, 83, 2, 115-118

533.
Ulcova-Gallova Z., Pesek M., Haschova M., Chaloupka P., Mukensnabl P., Cibulka J., Losan P., Bibkova K., Micanova Z.: High density of endometrial NK cells CD56+ and CD16+ in infertile women.15th International symposium for Immunology of Reproduction, June 15-17, 2018, Varna Bulgaria, p.36-37

534.
Ulcova-Gallova Z., Pesek M., Haschova M., Chaloupka P., Mukensnabl P., Cibulka J., Losan P., Bibkova K., Micanova Z: Comparison of the density of natural killer cells (NK bb) CD56 + and CD16 + in the blood and endometrium in women with repeated spontaneous abortions. Pilsen. Medicine. Sborn. 84, 2018, 21-27.

535.
Ulčová-Gallová Z.: Information of the 15th International Symposium of Reproductive Immunology and 50 th Annual International Coordination Committee of Reproductive Immunology - Varna, Bulgaria, June of 15–17, 2018, Ces.Gynek.,2018, 6, s. 474-476.

 


2019

536.
Ulčová-Gallová Z.: News from the 15th International Symposium of Reproductive Immunology and 50 th Annual International Coordination Committee of Reproductive Immunology - Varna, Bulgaria, June of 15–17, 2018, Alergie 1/2019, s.70-71.

537.
Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Haschová M., Pešek M., Chaloupka P., Lošan P., Bibková K., Mičanová Z., Cibulka J., Švecová M.: NK cells not onlky in endometrium but also in ovulatory cervical mucus in patients with decreased fertility. Čs.Gyne.2019, 34, 3, p.. 184-189.

538.
Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Haschová M., Pešek M., Chaloupka P., Lošan P., Bibková K., Mičanová Z., Cibulka J., Švecová M.: NK cells in ovulatory cervila mucus are not found so often in comparison with NK cells in endometrium. XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction, Liblice, May, 24 - 25, .2019, p.. 29.

539.
Štiavnicka M., Garcia-Alvarez O., Ulčová-Gallová Z., Sutovský P., Abril-Parreno L., Řimnáčová H., Králíčková M., Nevoral J.: Sperm histone code as a tool for peronalized assessment of male fertility. EPMA, Worl Congress, Sept. 19 - 22., 2019, Pilsen, p.

540.
Štiavnická M., Garcia-Alvares O., Ulcova-Gallova Z., Sutovsky P., Abril-Parreno L., Dolejšová M., Řimnáčová H., Moravec J., Hošek P., Lošan P., Gold L., Fenclová T., Králíčková M., Nevoral J. : H3K4me2 accompanies chromatin immaturity in human spermatozoa: an epigenetic marker for sperm quality assessment. Syst. Biol. Reprod. Med. 2019, Oct., p.1-9.

541.
Ulcova-Gallova Z., Mukensnabl P., Losan P.: Recurrent Pregnancy Loss in Two Patients with High Density of NK Cells CD56+ and CD16+ in Ovulatory Cervical Mucus and in Endometrium (Case Report). Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy, 2019, 5, 1-5.

542.
Ulčová-Gallová Z., Mukenšnábl P., Haschová M., Pešek m., Chaloupka P., Lošan P., Bibková K., Mičanová Z., Cibulka J., Švecová M.: NK cells in endometrium and sporadically in ovulatorty cervical mucus in patients with repeated pregnancy loss. XXXVI th congress SSAKI a ČSAKI, High Tatras, Slovakia, abstr. In Clin.Immunol and Allergol., Oct. 2-5, 2019, 29, 3, str. 40.

543.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: Report from XXVth jubilee Symposium of Immunology and Biology of Reproduction . Alergie 4, 2019, s. 296- 297

544.
Ulčová-Gallová Z., Pěknicová J.: XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction , May of 24 - 25, 2019, Liblice. Czech Gynecology, 2019, 84, 6, s. 475-476
 

 


2021

545.
Ulcova-Gallova Z.: Personal memory on the MUDr. Karel Nouza, DrSc. Czech Gynecol 2021; 89, 1, 63.

546.
Ulcova- Gallova Z.  MUDr. Jindrich Madar, CSc. – Octogenarian. Alergie 1, 2021, 5.

547.
Ulcova-Gallova Z.: In memoriam  MUDr. Karel Nouza, DrSc. , Alergie  1, 2021, 5.

548.
Ulcova-Gallova Z.: It really doesn't go on like this anymore. Pilsen Literary Life XX/2021, s. 5-7.

549.
Ulcova-Gallova Z., Cibulka J., Losan P.: Antiphospholipid antibodies  and covid -19 infection in women with reduced fertility. Czech Gynecol. 2021, 3, 210-214.

550.
Cibullka J., Ulčová-Gallová Z., Bibková K., Mičanová Z., Lošan P.: Covid 19 and Autoimmunity: Cumulative Thread Not Only for Infertility. XXVI th Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Liblice 30.8.-1.9.2021, abstr. p.9

551.
Dzurillová Ž-. Ulčová-Gallová Z.: The Treg Lymphocytes in Pregnant Women Are Induced by Progesteron. XXVI th Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Liblice 30.8.-1.9.2021, abstr. p.10

552.
Ulčová-Gallová Z., Pešek M., Mukenšnábl P., Haschová M, Cibulka J., Lošan P.: Examination of endometrial NK cells in women with unexplained repetead pregnancy loss.XIX. Martinské dni imunologie, Slovakia, 15.-17.9.2021, s. 15

553.
Dzurillová Ž., Ulčová-Gallová Z.: Immunomodulatory potencial of progesteron in induction of T-regulatory lymphocytes. XIX. Martinské dni imunologie, Slovakia, 15.-17.9.2021, s. 15